Numer 2(380)    Luty 2017Numer 2(380)    Luty 2017
fot.Andrzej Karpowicz
Studentowi o ludziach skromnych duchem
tłum. Vladan Stamenković
Błogosławieni są skromni duchem, bo ich jest Królestwo Niebieskie, powiedział Chrystus. Tego nie rozumiesz. Niezrozumienie wynika z tego, że mylisz nierozwagę słabo rozwiniętych umysłów ludzi ze skromnością, która jest chwalona przez Chrystusa.
Skromność ducha albo skrucha jest cnotą najlepszych umysłów, jakie świat posiadał. Jest to samoświadomość własnej nicości wobec majestatyczności Bożej, samoświadomość własnego brudu wobec niepokalaności Stwórcy, samoświadomość całkowitej zależności od bezgranicznej potęgi Pańskiej.
Król Dawid mówił o sobie: Ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Ale król Dawid nie był nierozważnym, ale bogatym i genialnym umysłem. Jego syn, przemądry Salomon, napisał: „Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku”. Właśnie to znaczy być skromnego ducha, a dokładniej – powierzyć całego siebie Bogu, a nie ufać sobie.
Błogosławiony jest ten, który może szczerze powiedzieć: moja siła jest nicością, mój umysł jest słabiutki, moja wola jest chwiejna. Panie, pomóż mi!
Skromny duchem jest święty, który – jak apostoł Paweł – może powiedzieć: Nie znam niczego oprócz Chrystusa!
Skromny duchem jest naukowiec, który – tak jak Newton – przyznał, że jego niewiedza jest o wiele większa od jego wiedzy.
Skromny duchem jest bogacz, który – jak bogaty Jow – mówi: Nagi przyszedłem na ten świat, nagi go opuszczę.
Święty Sawa i król Deczański, i kniaź Lazar byli skromni duchem. Co ja mówię?! Wszyscy apostołowie i święci, i wszyscy sprawiedliwi z wieloma milionami pobożnego narodu Bożego przebywało na tym świecie jako skromni duchem. Dlatego też stali się, zgodnie z obietnicą Bożą, dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Za nierozważnego nie uważaj tego, kto ma ograniczoną wiedzę, lecz tego, kto chwali się swoją wiedzą.
Skromność ducha jest przeciwieństwem pychy i samochwalstwa.
Przed głupią, bardzo głupią pychą i zgubnym samochwalstwem chciał Chrystus nas ocalić, kiedy pochwalił skromnych duchem.
Pokój Tobie i radość od Pana.

tłum. Vladan Stamenković
Listy Misjonarskie wydał hajnowski Bratczyk


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token