Numer 2(380)    Luty 2017Numer 2(380)    Luty 2017
fot.Andrzej Karpowicz
Misja na wzór Chrystusa
Anna Radziukiewicz
O misji Cerkwi pisaliśmy na łamach Przeglądu bardzo rzadko. To błąd. Ale po części utrzymywaliśmy się w głównym nurcie prawosławnej Cerkwi, która ten problem, zdaniem autora książki, zaniedbuje, ignorując jedno z podstawowych przekazań Chrystusa – „Idźcie zatem i czyńcie uczniami wszystkie narody” (por. Mt 28,19).
Na Zachodzie rozprzestrzeniło się nawet przekonanie, nie zawsze słuszne, że historycznie prawosławni byli wobec misji raczej obojętni.

O AUTORZE

Teraz o autorze książki, żeby czytelnik miał świadomość, jak wielki autorytet o skali międzynarodowej dzieli się z nim swoimi przemyśleniami, dyktowanymi przez ogromne misyjne doświadczenie. Kiedy spotykałam arcybiskupa Anastasiosa na międzynarodowych zgromadzeniach, grupujących setki chrześcijan różnych konfesji z całego globu, albańskiego władykę słuchano z najwyższą uwagą, jak słów prawdziwych, bo dyktowanych Chrystusową miłością.
Urodził się w 1929 roku w greckim Pireusie. Studiował teologię w Atenach, potem historię religii, misję, etnologię i afrykanistykę na niemieckich uniwersytetach. Studiował i poznawał wiele religii – hinduizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm, islam i religie afrykańskie. Studiował je także w krajach ich pochodzenia i powszechnego występowania – w Indiach, Tajlandii, Sri Lance, Korei, Japonii, Chinach, Kenii, Ugandzie Tanzanii, Nigerii, Brazylii, Meksyku, Libanie, Egipcie, Syrii, Turcji.
Poznawał języki. Biegle włada starożytną greką, angielskim, francuskim, niemieckim, zna łacinę, włoski, hiszpański, albański, rosyjski, suahili.
W wieku 43 lat przyjął chirotonię biskupią, dwa lata wcześniej uzyskał stopień doktora teologii na Uniwersytecie w Atenach. Potem tytuły doktora honoris causa w dziedzinie teologii i filozofii otrzyma aż od osiemnastu uniwersytetów lub uniwersyteckich fakultetów.
Intelektualna podbudowa arcybiskupa jakby tworzyła z niego człowieka misji. I tę w pełni wykorzystał. Najpierw duszpasterską opiekę roztaczał głównie nad greckimi studentami i imigrantami. Mając niespełna trzydzieści lat wstąpił, pioniersko, na pole misji zagranicznej – początkowo w strukturach Syndesmosu, potem Wszechprawosławnego Centrum Misyjnego Porefthendes, przewodnicząc mu.
W 1963 roku rozpoczął wielką pracę misyjną w Światowej Radzie Kościołów, przewodnicząc różnym strukturom misyjnym, dochodząc w 2006 roku do funkcji prezydenta tej organizacji oraz honorowego prezydenta Światowej Konferencji Religii dla Pokoju.
W swoim kraju założył Centrum Studiów Misyjnych Uniwersytetu w Atenach i kierował nim. Był dyrektorem ateńskiego Wszechprawosławnego Centrum Cerkwi Greckiej, dyrektorem Apostoliki Diakonia, w ramach którego szczególnie rozwijał misję zewnętrzną. Sam wiele razy w różnych latach wyjeżdżał na misję do wschodniej Afryki – do Kenii, Ugandy, Tanzanii. Zorganizował tam nawet patriarszą Szkołę Makariosa III arcybiskupa Cypru i kierował nią dziesięć lat. Wyświęcił 62 afrykańskich prawosławnych duchownych, przygotował katechetów, wywodzących się z afrykańskich plemion. Wspierał dzieło tłumaczenia Liturgii na cztery afrykańskie języki, umacniał 150 prawosławnych parafii i wspólnot, czuwał nad budową kilkudziesięciu cerkwi, powołał do życia siedem placówek misyjnych, kierował procesem tworzenia szkół i ośrodków medycznych.
Od 1992 roku jest arcybiskupem Albanii. Tam, po latach ostrego komunizmu, wskrzesił i odbudował autokefaliczną Cerkiew Albanii. Przy nim odtworzono ponad czterysta parafii. Powołano do życia akademię teologiczną, utworzono cerkiewne żłobki, szkoły podstawowe, średnie, pięćdziesiąt ośrodków młodzieżowych w całym kraju. Podjął się arcybiskup trudu budowy pięćdziesięciu nowych cerkwi, odbudowy sześćdziesięciu zabytkowych, renowacji stu sześćdziesięciu zniszczonych, wielu plebanii, zakładania wielu warsztatów i pracowni. Wspiera wydawanie cerkiewnych czasopism i książek.
Co ciekawe, wpiera nawet budowę i naprawę dróg, mostów, wodociągów, przychodni lekarskich, hoteli i szkół. Dba o rozwój rolnictwa, kultury, ekologii, oświaty, pomocy społecznej. Zabiega o rozładowywanie wielu napięć w krajach bałkańskich. W 2000 roku jego kandydaturę zgłoszono do Pokojowej Nagrody Nobla.
Zyskał uznanie w międzynarodowych kręgach. Został nagrodzony orderami i nagrodami wielu lokalnych Cerkwi i krajów.
Z wyglądu i zachowania to człowiek spokojny, pogodny, pełen dobroci, prostoty, przy której pękają bariery, ale rośnie szacunek.
Uważam, że książka „Misja na wzór Chrystusa”, świetnie przetłumaczona przez o. Włodzimierza Misiejuka (to ogromny trud) jest niezwykle ważna. To zbiór wystąpień arcybiskupa Atanazego, wygłoszonych w ciągu dziesięcioleci jego pracy misyjnej, głównie na forach międzynarodowych – międzykonfesyjnych i prawosławnych, który uświadamia nam, że misja to niesienie Dobrej Nowiny, ale i uczestnictwo w bólu i cierpieniu innych.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz

Arcybiskup Atanazy Yannoulatos, Misja Cerkwi na wzór Chrystusa, tłumaczenie z ang. o. Włodzimierz Misijuk, Warszawa 2016, ss. 304.

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token