Numer 2(380)    Luty 2017Numer 2(380)    Luty 2017
fot.Andrzej Karpowicz
Spotkanie z władyką Ablem
Adam Bobryk
Uczestników powitali prorektor prof. Mirosław Minkina oraz prodziekan dr Beata Gałek. Głównym tematem tegorocznej olimpiady były systemy religijne świata, dlatego też gościem honorowym był arcybiskup lubelski i chełmski Abel.
Wygłosił on wykład „Prawosławie wobec wyzwań współczesności”, w którym przedstawił nie tylko doktrynę, historię prawosławia i stanowisko Cerkwi wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, ale też odpowiedział na szereg pytań, które dotyczyły relacji z innymi wyznaniami w Polsce, stosunków państwo – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, problemów, z którymi spotykają się wierni, czy też wydarzeń historycznych, zwłaszcza bieżeństwa.
Jak podkreślił przewodniczący komitetu organizacyjnego eliminacji mazowieckich, prof. Włodzimierz Fehler, spotkanie z władyką Ablem dało uczestnikom możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z hierarchą będącym nie tylko znawcą doktryny, ale też aktywnym uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń, stanowiących przedmiot zainteresowania naukowego. Fehler zaznaczył, że na uwagę zasługuje szczególna umiejętność władyki przedstawiania różnych problemów, w sposób zdystansowany i przejrzysty. Jak ocenił – jego głównym celem było nie budzenie emocji, a przybliżenie do zrozumienia danego problemu.
Podczas eliminacji mazowieckich (z wyłączeniem Warszawy) do etapu ogólnokrajowego zakwalifikowani zostali Patryk Korcz z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, Wojciech Zając z VI Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Bartłomiej Sztendur z III Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, Szymon Kaczmarczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce, Igor Pierzchała z III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.
Eliminacje mazowieckie olimpiady przeprowadzone zostały przez pracowników Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali koncertu, przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.
Gościem olimpiady był również proboszcz siedleckiej parafii prawosławnej Świętej Trójcy o. Sławomir Kochan. Patronat nad eliminacjami okręgowymi objął prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Adam Bobryk, fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token