Numer 3(381)    Marzec 2017Numer 3(381)    Marzec 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Forum odwagi
Anna Radziukiewicz
W tym roku do kilkuset zgromadzonych dyrektorów białostockich szkół i nauczycieli, dyrektorów firm, przedstawicieli władz, mówił o odwadze ks. prof. Tadeusz Guz, teolog i filozof, który przez dwadzieścia lat nauczał na uniwersytetach niemieckich, a teraz związany jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Mówił o odwadze człowieka w wymiarze biblijnym, odwołując się często do najważniejszego dla Zachodu doktora teologii, Tomasza z Akwinu, oraz nauczania papieża Franciszka.
Polonista z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Dariusz Kulesza, wygłosił swój wykład – porywająco i ze swadą – chyba nie tak, jak tego publiczność oczekiwała, bo przekroczył schematy. Nie mówił o literaturze polskiej, która dodaje narodowi odwagi, rozgrzewając patriotyczne uczucia. Mówił o tym, że współczesna literatura nie potrafi zrzucić z siebie romantycznego, XIX-wiecznego płaszcza Konrada, czyli ciągle mówi głosem narodu, a nie potrafi mówić o indywidualnych, egzystencjonalnych problemach człowieka. Zarzucił też polskiej literaturze, że ma problemy z przedstawieniem transcendencji, a Boga traktuje instrumentalnie, Jego uniwersalizm zawężając do interwencji w narodowy byt Polaków czy wręcz oczekując od Niego służby narodowi.
W trzecim, moim wystąpieniu, skupiłam się na kusej ludzkiej logice, która jakże często zamiast zbliżać, oddala człowieka od Boga. Mówiłam o odwadze życia według praw duchowych, które są inne od praw materialnych, o odwadze przycinania dzikich gałęzi własnego egoizmu po to, by zrobić miejsce Bogu i ludziom, o odwadze myślenia dobrze o innych ludziach, o potrzebie dobrych myśli. O tym, że jeśli mamy iść odważnie w przyszłość, to tylko z Bogiem, naszymi świętymi i wielowiekową tradycją, która skupia najlepsze doświadczenia pokoleń. Inaczej będzie to błądzenie lub schodzenie na manowce, które ostatecznie w proch rozbije naszą odwagę wtedy, gdy będziemy się tego najmniej spodziewać.
Tegoroczne Forum było dla Lucji Orzechowskiej pożegnalne, jako dla wieloletniego dyrektora departamentu edukacji. Dlatego zgromadziło wielu jej przyjaciół, ludzi ceniących jej organizacyjny talent i niespożyty zapał, rodzący mnóstwo dobrych inicjatyw. Za dobrą współpracę dziękował na scenie teatru wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński, dyrektorzy szkół, przedszkoli. W imieniu prawosławnych dziękował o. Jan Fiedorczuk, proboszcz katedralnej cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku, kierownik wydziału katechetycznego diecezji białostocko-gdańskiej, reprezentujący arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz
fot. autorka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token