Numer 3(381)    Marzec 2017Numer 3(381)    Marzec 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Cerkiew powraca z niebytu
Dorota Wysocka
Cerkiew św. Mikołaja w Dolicach w gminie Dobrzany, filialna parafii w Stargardzie w diecezji wrocławsko-szczecińskiej, powraca z niebytu. Jeszcze w tym roku zostanie wyświęcona po kilkuletnim remoncie.
Świątynia,wcześniej kościół ewangelicki, wzniesiony pod koniec XIX stulecia, od lat czterdziestych służyła przede wszystkim przesiedleńcom z Akcji Wisła. A tych w miarę upływu lat było coraz mniej – rozjeżdżali się po kraju, emigrowali do Kanady. Ostatnie nabożeństwo odprawiono w 1968 roku. Opuszczona cerkiew niszczała, aż zwrócona została gminie. Nieskutecznie pod względem formalnym, jak się okazało kilka lat temu. – Nie będziemy jej rozbierać – zadecydował stargardzki proboszcz, o. Jarosław Biryłko. W 2011 roku rozpoczął się remont. Wymieniono konstrukcję dachu, naprawiono pęknięte mury, wymieniono stolarkę, naprawiono posadzki. To daleko nie wszystkie prace. Finansowano je z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cerkiew wpisana jest do rejestru zabytków), władz powiatu i gminy oraz ze środków parafii.
Pieniądze potrzebne są jeszcze na wykończenie wnętrza i jego wyposażenie – brakuje właściwie wszystkiego. Sobór Biskupów na marzec wyznaczył ogólnometropolitalną kolektę na rzecz remontu cerkwi w Dolicach, my także możemy wpłacać pieniądze na konto: Cerkiew św. Mikołaja w Dolicach, 73-130 Dobrzany, BGŻ Paribas 60 2030 0045 1110 0000 0286 7800.
Wyświęcenie cerkwi planowane jest na maj lub czerwiec tego roku. Po 49 latach w odnowionych murach usłyszeć będzie można Słowo Boże i cerkiewny śpiew.

Dorota Wysocka
fot. archiwum parafii prawosławnej w Stargardzie


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token