Numer 4(382)    Kwiecień 2017Numer 4(382)    Kwiecień 2017
fot.Zmartchwystanie Pańskie - malowidło w cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku
Orędzie Paschalne
Pascha Chrystusowa
(...) Powstanie z martwych Jezusa Chrystusa jest centralnym wydarzeniem w historii świata. Ono „przewyższa wszystkie uroczystości ludzkie i ziemskie” – mówi św. Grzegorz Teolog. Nadrzędny triumf Świętej Paschy przynosi światu zbawienie i życie wieczne. Jako pierwsze na ziemi, po niebiosach, o Zmartwychwstaniu Chrystusa dowiedziały się Niewiasty Niosące Wonności. To do nich Święty Anioł powiedział: Dlaczego szukacie żyjącego wśród martwych? Nie ma Go tutaj, lecz powstał z martwych (Łk 24,5-6). Idźcie zatem, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Wyprzedza was w drodze do Galilei: tam Go ujrzycie, jak wam zapowiedział (Mk 16,7).
Bracia i Siostry! Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa i wynikająca z niej radość duchowa pomogły Apostołom upewnić się, że ich Nauczyciel, Chrystus, zmartwychwstał.
Już wieczorem pierwszego dnia po Swoim zmartwychwstaniu Chrystus umacnia idących do Emaus w tej prawdzie. Następnie objawia się wszystkim Apostołom i mówi do nich: Pokój wam (Łk 24,36; J 20,19). Rozradowali się uczniowie widząc Pana (J 20,20) i ponieśli dobrą nowinę we wszystkie krańce wszechświata.
Prawda o zmartwychwstałym Chrystusie umacniała męczenników, ascetów, pokutników. Dawała siłę wśród prześladowań, cierpień i ciemiężenia. Dzięki temu również my obecnie cieszymy się ze Zmartwychwstania Pańskiego. (...)
Bracia i Siostry! Nasze ziemskie życie idzie jednak swoją drogą i po radości świętych, paschalnych dni, chrześcijanin ponownie styka się ze złem tego świata, z wrogością, wojnami, katastrofami i wszelkiego rodzaju doświadczeniami.
Czy prawosławny chrześcijanin może nie cierpieć, kiedy jego otoczenie staje się mętne i niejasne, gdy czarne jest nazywane białym, niewola grzechu jest nazywana wolnością, grzech odziewa szatę czystości, a bluźnierstwo podnoszone jest do rangi normy. Dlatego też tym cenniejsza dla nas, ludzi XXI wieku, jest „komunia Królestwa Chrystusowego” i „oczyszczenie zmysłów”, abyśmy duchowymi oczami ujrzeli „Chrystusa jaśniejącego”. Ważne jest i niezbędne, aby ubogacać się uczuciami duchowymi, aby ożywiać wiarę i umacniać nadzieję. Przecież Światłość Chrystusowa jaśnieje tam, gdzie jest grzech i osamotnienie, gdzie wydaje się, że nie ma nadziei. Jednak światłość Chrystusa w ciemności świeci, lecz ciemność jej nie pochłonęła (J 1,5). Należy zrozumieć, jak wielkie było rozczarowanie i zniechęcenie wśród uczniów Chrystusa, zanim nie usłyszeli oni słów Pana – radosnego Pokój wam. W tym momencie nastąpiło ich duchowe odnowienie. I od tej chwili zaczęli świadczyć całemu światu niezmienną prawdę o zwycięstwie życia nad śmiercią, Bożego zwycięstwa nad mocą szatana, wiecznego nad czasowym.
Bracia i Siostry! Świętując Świętą Paschę 2017 roku nie możemy nie pamiętać roku 1947, kiedy nasi bracia i siostry z południowo-wschodniej części Polski zostali przymusowo pozbawieni swoich domów, w wyniku tzw. akcji „Wisła”. W jej wyniku naruszone zostało życie ludności prawosławnej i życie naszej Cerkwi. Wszyscy, których akcja ta dotknęła, doświadczyli wielu trudności, prób i cierpień. Znaleźli się oni z dala od swoich domów i rodzimego kawałka ziemi, na której od wieków i ich przodkowie, i oni mieszkali i ciężko pracowali. (...) Wszystko to zostało naruszone. Ich życie uległo całkowitemu rozkładowi.
W 70. rocznicę Akcji Wisła, która wypełnia się w tym roku, pochylmy nasze głowy przed męstwem i ciężkimi doświadczeniami naszych duszpasterzy i ludzi świeckich, którzy zostali rozproszeni i często byli wtrącani do obozu w Jaworznie. (...)
Dziękujmy Zmartwychwstałemu Chrystusowi za „radości i smutki”. Miejmy nadzieję, że Pascha Chrystusowa wprowadzi pokój do naszej społeczności i tam gdzie brak jest miłości, gdzie jest zło i niezgoda. Radość o Zmartwychwstałym Chrystusie niech oświeca nasze dusze i serca oraz stanie się własnością naszego życia. Ubogaćmy się we współczucie, dobroć, mądrą pokorę, łagodność i cierpliwość. Ponad wszystko ubogaćmy się miłością, która jest spójnią wszystkich cnót (Kol 3,1.12.14).
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Z Bożego miłosierdzia pokorni:
+ Sawa, metropolita warszawski i całej Polski
+ Szymon, arcybiskup łódzki i poznański
+ Jeremiasz, arcybiskup wrocławski i szczeciński
+ Abel, arcybiskup lubelski i chełmski
+ Jakub, arcybiskup białostocki i gdański
+ Jerzy, biskup siemiatycki, prawosławny ordynariusz wojskowy
+ Paisjusz, biskup przemyski i gorlicki
+ Grzegorz, biskup supraski

Pascha Chrystusowa 2017 roku
Miasto Stołeczne WarszawaTwoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token