Numer 4(382)    Kwiecień 2017Numer 4(382)    Kwiecień 2017
fot.Zmartchwystanie Pańskie - malowidło w cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku
Bieżeństwo 1915 nagrodzone
Dorota Wysocka
Książka „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”Anety Prymaki-Oniszk wyróżniona została 24 marca Literacką Nagrodą Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Kapituła, której przewodniczył prof. Marek Kochanowski z Uniwersytetu w Białymstoku, wybrała ją jednogłośnie, co podobno się nie zdarza. – Wysoko oceniliśmy i pionierskie opracowanie tematu, i doskonały reportaż historyczny, łączący perspektywę lokalną z uniwersalnym doświadczeniem uchodźstwa – podkreślono w uzasadnieniu, zaznaczając jednocześnie, że cała czwórka finalistów zasługiwała na najwyższe uznanie.
Nagroda Kazaneckiego nie jest może tak znana jak kilka innych, przyznawanych przez władze samorządowe, ale przez lata (to jej 26 edycja) wyrobiła sobie dobrą markę i wysoki prestiż. Kandydują do niej autorzy wywodzący się z Białostocczyzny, tworzący na niej lub o niej piszący. Aneta Prymaka-Oniszk, rodem z Knyszewicz na Sokólszczyźnie, spełnia kilka kryteriów, a z całą pewnością swoją książką (pisaliśmy szerzej o niej w PP 10/2016) przywraca mieszkańcom regionu pamięć o wydarzeniach, które dotknęły ich przodków i osadza ją w szerokim kontekście.
Książka o bieżeńcach zyskała uznanie także jurorów ogólnopolskiej nagrody na reportaż literacki im. Ryszarda Kapuścińskiego. Na rozstrzygnięcie musimy poczekać do maja.

Dorota Wysocka, fot. autorka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token