Numer 5(383)    Maj 2017Numer 5(383)    Maj 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Wielki Tydzień w Tarnowie
o. Dariusz Bojczyk
Tarnów, wchodzący swego czasu w skład dóbr wielkiego rodu Ostrogskich – mecenasów i obrońców prawosławia – nigdy nie miał świątyni prawosławnej, choć, według zgodnie z historycznymi danymi, zawsze zamieszkiwała w nim ludność prawosławna – ruska i grecka. W latach dwudziestych minionego stulecia prawosławni modlili się w jednym z rzymskokatolickich kościołów (Tarnów był wtedy siedzibą Rządu Ukrainy na Uchodźstwie), a w latach osiemdziesiątych sporadycznie odprawiano tutaj prawosławne Liturgie w kaplicy Zakładu Karnego i innych miejscach. Na prośbę ponad sześćdziesięciu osób z Tarnowa i okolic władyka Paisjusz poczynił starania, aby pozyskać miejsce dla odprawiania regularnych nabożeństw prawosławnych i mianował administratorem punktu duszpasterskiego o. Dariusza Bojczyka z Rzeszowa. Prawosławni w Tarnowie to Polacy, Łemkowie, Ukraińcy, Macedończycy, Rumuni i Rosjanie.
Pierwszą Liturgię w tarnowskiej kaplicy celebrował biskup Paisjusz w asyście o. mitrata Bazylego Gałczyka, o. ihumena Maksyma, o. Dariusza Bojczyka i o. hierodiakona Augustyna. Śpiewał chór rodziny Dubeców z Wysowej z towarzyszeniem Marii Feret.
Było to wydarzenie historyczne, ponieważ po raz pierwszy w historii Tarnowa, sięgającej czasów piastowskich, Liturgię w tym mieście sprawował prawosławny biskup.
Możliwe, że w tym założonym w IX wieku grodzie na górze św. Marcina (wzgórze wznoszące się nad dzisiejszym miastem) istniała cerkiew prawosławna i krew naszych przodków wzywa dzisiaj do Boga z prośbą o słowiańską prawosławną modlitwę – taką, jaką przynieśli na nasze ziemie Święci Cyryl i Metody wraz ze swymi uczniami. Gród w XI wieku znika z map, a jego ziemie przejmują benedyktyni tynieccy, zaś samo miasto w dzisiejszych granicach lokowane jest w XIV wieku na terenie wsi rycerskiej. Poprzez ślub księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego z Zofią Tarnowską, wywodzącą się ze starego halickiego rodu, miasto wraz z całym starostwem tarnowskim wchodzi w skład dóbr Ostrogskich (1557 rok).
Tyle historii, ale powróćmy do Liturgii – pięknie śpiewa chór, na twarzach wiernych (zebrało się ponad czterdzieści osób) widać radość i duchowe przeżywanie tych podniosłych chwil.
Po zakończeniu nabożeństwa arcypasterz porównał dzisiejszy dzień do Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Życząc Bożego błogosławieństwa nowej wspólnocie władyka prosił, aby od tego dnia nie ustawała prawosławna modlitwa w tym grodzie, a o. Dariuszowi życzył wiele wytrwałości i duchowych sił w budowaniu nowej wspólnoty prawosławnej.
Liturgie w kaplicy przy Bernardyńskiej 24 sprawowane będą w każdą niedzielę o godz. 8.00.
Kto chciałby wspomóc naszą wspólnotę, ofiary może przesłać na konto: PBS 29 8642 1126 2012 2405 2225 0002 – z dopiskiem Tarnów. Spasy Hospody!
Kontakt: o. Dariusz Bojczyk, ul. Cienista 20, Rzeszów, tel. 511 519 043; ksdbojczyk@gmail.com.

o. Dariusz Bojczyk
fot. Mikołaj Grycz


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token