Numer 5(383)    Maj 2017Numer 5(383)    Maj 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Zmieniło się wszystko
Anna Rydzanicz
Tuż przed Liturgią, przed godziną dziesiątą rano, poświęcono dwa krzyże na cerkwi oraz niewielki, pochodzący z pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, pięćdziesięciokilogramowy dzwon. Aktu konsekracji, przy pomocy wysięgnika ciężarówki, dokonał o. mitrat Jerzy Szczur, proboszcz wrocławskiej cerkwi katedralnej w asyście o. protodiakona Mieczysława Oleśniewicza.
Zebrani przed cerkwią parafianie i zaproszeni goście mogli już poświęconym dzwonem zaprosić na Liturgię. Następnie jego dźwięk w tonacji H towarzyszył wiernym w trakcie Wieruju.
– Budynek ma wtedy tylko sens, kiedy oznaczony jest symbolem swego przeznaczenia. Poświęciliśmy oto krzyż i cerkiew jest już jakby w komplecie. Mamy też dzwon, a to wszystko powoduje, że cerkiew stała się w pełni wartościowa – mówił w homilii o. Jerzy Szczur.
Proboszcz parafii, o. Igor Habura podziękował duchownym i wiernym za przybycie i wspólną modlitwę. Po nabożeństwie poświęcono palmy. Na zakończenie w cerkwi o. Igor Habura wraz z o.protodiakonem Mieczysławem Oleśniewiczem wręczyli gramoty w podziękowaniu za trud budowy. Jerzemu Filarowskiemu, projektantowi cerkwi, oraz przedstawicielce rodziny fundatorów dzwonu. Wsparty tego dnia śpiewakami z Wrocławia chór wykonał Mnohaja Lita. Inskrypcje, umieszczone na dzwonie, upamiętniające patronkę cerkwi, jej projektanta, który swą pracę wykonał pro bono i fundatorów, zredagował władyka Jeremiasz, a transliteracji na cerkiewnosłowiański dokonał o. Lubomir Worhacz z Legnicy.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Anna Rydzanicz, fot. autorka
Parafia Prawosławna św. Paraskiewy
Samborz 21
55-311 Kostomłoty
Nr konta:
84 1090 2590 0000 0001 3017 3940

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token