Numer 5(383)    Maj 2017Numer 5(383)    Maj 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Żywy pomnik
Grzegorz Jacek Pelica
-W dniu wspominania tu, w biłgorajskiej cerkwi, jej patrona, św. wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy, wznosimy modlitwę, aby za sprawą orędownictwa św. Jerzego dobry Bóg pozwolił nam zakończyć budowę świątyni. Zbliża się bowiem rok 2018, gdy przypadnie jubileusz tragicznej akcji burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. Dobry Bóg obdarowuje ciebie, ojcze proboszczu – zwrócił się do o. Korneliusza Wilkiela władyka Abel – duchową satysfakcją, że na twoich barkach spoczął ten trud inwestycyjny. To, co dzisiaj oglądamy, buduje nas wszystkich i formuje naszą postawę nadziei, zachęcając do dalszego wysiłku na chwałę Trójjedynego Boga, na chwałę Zmartwychwstałego Chrystusa i świętej Cerkwi prawosławnej. W tych intencjach wzniesiemy naszą gorliwą paschalną modlitwę.
Wśród gości, przybyłych na święto byli przedstawiciele władz lokalnych: burmistrz Janusz Rosłan, starosta powiatu Kazimierz Paterak oraz ks. Adam Malinowski z rzymskokatolickiej parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, na ręce którego władyka Abel przekazał szczególne pozdrowienie paschalne dla siostrzanej wspólnoty i wszystkich wiernych tradycji łacińskiej. Posługę sakramentalną nieśli duchowni diecezji lubelsko-chełmskiej z o. mitratem Janem Łukaszukiem z Chełma.
W okolicznościowej homilii o. Jarosław Szczur, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Puławach, zachęcał do uwewnętrznienia Paschy Chrystusowej i czerpania z niej nowego życia, pozytywnej energii, przebaczenia i odrzucenia pychy: – Cerkiew – żywy pomnik strasznych wydarzeń – to my. Materialną świątynię można zburzyć, ale tej w naszym sercu, bez naszej zgody, nie da się zburzyć. Przebaczmy Zmartwychwstaniem (prostimsia Woskriesienijem)!.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Grzegorz Jacek Pelica
fot. autor


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token