Numer 5(383)    Maj 2017Numer 5(383)    Maj 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Paschalna Liturgia na Jaworze
o. Jarosław Grycz
Trzeciego dnia Paschy biskup Paisjusz wraz z duchownymi sprawował Liturgię Paschalną na ołtarzu polowym na Świętej Górze Jawor. Uczestniczyło w niej, pomimo śnieżycy i chłodu, ponad sześćdziesięciu wiernych naszej Cerkwi.
– W 1947 roku zło wygnało naszych ludzi z rodzinnej ziemi. Po tułaczce wielu powróciło, aby od nowa zaczynać życie poprzez odbudowę struktur naszej Cerkwi – mówił władyka po zakończeniu Liturgii, sprawowanej pod namiotem. Dziś przez „naszych braci” prawosławni pozbawieni zostali możliwości użytkowania kaplicy na Świętej Górze Jawor (wyrokiem sądu kaplica została przekazana Kościołowi katolickiemu obrządku bizantyńsko-ukraińskiego – przyp. red.), ale dysponują działką, usytuowaną nawet bliżej miejsca objawienia Matki Bożej. Władyka dziękował wiernym za wierność świętemu prawosławiu. Arcypasterz szczególne słowa wdzięczności wyraził wójtowi Dymitrowi Rydzaniczowi oraz Janowi Dubecowi i Michałowi Sudykowi wraz z parafianami z Wysowej i Hańczowej, a także ojcom Władysławowi Kaniukowi i Maksymowi i Augustynowi za przygotowanie miejsca do nabożeństwa.
– Przez 22 lata w Polanach modliliśmy się pod gołym niebem i dzisiaj nie lękamy się niczego. Bóg nie w sile, a w prawdzie, która zwycięży! Po Golgocie nastąpi Zmartwychwstanie, kiedy wspólnie będziemy przeżywać dzień wyświęcenia nowej cerkwi - zakończył władyka.
Po Liturgii wierni z biskupem, zgodnie z kilkuletnią już tradycją zainicjowaną przez władykę Paisjusza, spożyli wspólnie paschalny posiłek.
Prawosławne nabożeństwa na Świętej Górze Jawor będą sprawowane bez zmian – na ołtarzu polowym na naszej działce, na prawo od kaplicy.
Chrystos Woskres i my woskresneme!

o. Jarosław Grycz
fot. Sławomir Kaniuk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token