Numer 6(384)    Czerwiec 2017Numer 6(384)    Czerwiec 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Pamięć silniejsza od śmierci...
o. prot. Julian Felenczak
Pierwszy transport Ukraińców, przesiedlonych w nieznane w ramach Akcji Wisła, oznaczony numerem „R-10”, wyjechał ze Szczawnego 29 kwietnia 1947 roku. W siedemdziesiąta rocznicę tego wydarzenia, w sobotę 29 kwietnia, w cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy w Szczawnem odbyły się diecezjalne uroczystości.
Liturgię celebrowali arcybiskup lubelski i chełmski Abel, który w latach osiemdziesiątych niósł posługę w diecezji wówczas przemysko-nowosądeckiej, biskup przemyski i gorlicki Paisjusz oraz biskup szumperski Izajasz z czeskich Moraw, z ziemi, z której przyszło na Podkarpacie prawosławie za sprawą uczniów świętych Cyryla i Metodego, w asyście duchownych diecezji przemysko-gorlickiej i Cerkwi Ziem Czeskich i Słowacji. Podczas Liturgii śpiewał chór diecezjalny „Irmos” pod dyrekcją imości Marianny Jarej.
Po Ewangelii do ponad dwustu wiernych zwrócił się arcybiskup Abel: – W zamyśle możnych tego świata miało nas nie być… Bóg nie w sile, a w prawdzie, dzisiaj jesteśmy i świadczymy o świętym prawosławiu… W naszych modlitwach wspomnijmy naszych dziadów, ojców i braci, którzy nigdy nie stracili wiary, nie wyrzekli się swej tradycji i nie wstydzili się języka. Łzy w oczach wiernych… Łzy smutku a zarazem wdzięczności Bogu – za to, że jesteśmy…, a miało nas nie być…. To jest siła świętego prawosławia…
Po Liturgii poświęcono krzyż upamiętniający ofiary Akcji Wisła i ikonę Ukrzyżowania Pańskiego (takie ikony w roku 70 rocznicy tragedii Akcji Wisła zostaną wniesione do każdej cerkwi diecezji przemysko-gorlickiej).
Na tablicach umieszczony został tekst w kilku językach, aby każdy człowiek mógł się dowiedzieć o smutnych następstwach akcji przesiedleńczej. W języku ukraińskim: „Жертвам трагічної Акції „Вісла” 1947-2017. 29.04.1947 р. зі Щавного виїхав перший транспорт Українців депортованих з їхніх рідних земель
Православна Єпархія Перемисько – Горлицька, Щавне, 29-04-2017”; polskim: „Prawosławna Diecezja Przemysko-Gorlicka, Szczawne, 29-04-2017. W rocznicę tragicznej Akcji Wisła 1947-2017. 29.04.1947 roku ze Szczawnego wyruszył pierwszy transport miejscowej ludności w nieznane…”; łemkowskim: „Жертвам траґічной Акциі „Вісла” 1947-2017. 29.04.1947 р. зо Щавного выiхал перший транспорт, котрым вывезено Лемків з іх рідных земель Православна Перемышльско-Ґорлицка Єпархія Щавне, 29-04-2017”; francuskim: „En mémoire des victimes de l’Action «Vistule». Le 29 avril 1947 partit de Szczawne le premier train qui déportait les Ruthènes, ukrainiens et lemkos, vers l’inconnu.In Memory of the Victims of „Operation Vistula”; angielskim: „The First Train That Deported Lemkos & Ukrainians Left Szczawne For The Unknown on April 29th, 1947. – Diocese of Przemyśl-Gorlice, Orthodox Church of Poland, April 29th, 2017”.
Po zakończeniu Liturgii władyka podziękował za przybycie hierarchom, a także obecnym na uroczystościach liturgicznych przedstawicielom mniejszości łemkowskiej i ukraińskiej reprezentujacym ją w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych – dr Mirosławie Kopystiańskiej i dr Grzegorzowi Kuprianowiczowi – oraz przedstawicielom Związku Ukraińców w Polsce z terenu diecezji przemysko-gorlickiej.
Za pracę dla dobra diecezji nagrodził medalem św. Maksyma Gorlickiego dziekana okręgu sanockiego, o. prot. Juliana Felenczaka, dziękując za trud ku chwale prawosławia i pamięci ofiar tragedii Akcji Wisła.
Władyka skierował słowa podziękowania do wszystkich przybyłych na to święto duchownych i wiernych, przypominając, by nadal wytrwale świadczyli o prawosławiu zarówno ci, ktorzy pozostali na tzw. Ziemiach Odzyskanych, jak i ci, którym udało się powrócić w rodzinne strony.
Następnie wszyscy zebrani wraz z duchownymi i arcypasterzami udali się na wspólny obiad, przygotowany przez miejscowych parafian.
Po obiedzie z prelekcją „Akcja Wisła i jej skutki dla Cerkwi prawosławnej” wystąpił doktor historii Grzegorz Kuprianowicz.
Po południu biskupi Paisjusz i Izajasz wraz z duchownymi, na zaproszenie ZUwP oddział w Mokrem, uczestniczyli w inscenizacji, przygotowanej m.in. przez miejscową młodzież ukraińską, poświęconej tragedii Akcji Wisła. Oprawę artystyczną zapewnili członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” z Mokrego, śpiewaczych zespołów „Lem My” z Komańczy i „Śpiwanka” z Mokrego.
W niedzielę 30 kwietnia biskup Paisjusz i biskup Izajasz celebrowali Liturgię w cerkwi prokatedralnej Zaśnięcia Bogarodzicy w Przemyślu. Hierarchom asystowali duchowni dekanatu przemyskiego oraz o.o. Arkadiusz Barańczuk z Gładyszowa, Mariusz Kiślak z Cieplic, Jaroslav Horvath z Czech.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

o. prot. Julian Felenczak
dziekan sanocki, proboszcz parafii Spotkania Pańskiego w Morochowie
fot. Mikołaj Grycz

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token