Numer 7(385)    Lipiec 2017Numer 7(385)    Lipiec 2017
fot.Łukasz Troc
Bądź wszystkim dla wszystkich
Anna Rydzanicz
Chlebem i solą oraz kwiatami przywitał proboszcz katedralnej cerkwi we Wrocławiu o. Jerzy Szczur wraz ze starostą cerkwi Mikołajem Zołotariewem przybyłych hierarchów – arcybiskupów lubelskiego i chełmskiego Abla, białostockiego i gdańskiego Jakuba, włodzimierskowołyńskiego Włodzimierza, wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego oraz biskupów przemyskiego i gorlickiego Paisjusza i supraskiego Grzegorza.
Licznie przybyli duchowni i wierni z całej diecezji. Specjalnymi gośćmi byli hierarchowie Kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego, generałowie i oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, władze uczelni wyższych, dyplomaci.
Kulminacyjny punkt uroczystości nastąpił w trakcie pięknie zaintonowanego przez chór cerkwi katedralnej oraz Oktoich pod dyrekcją Piotra Kuropki troparionu Światyj Boże, Światyj Kripkij.
Śpiewał chór, a dwaj najstarsi władycy, Abel i Jakub, intonując trzykrotnie Aksios, dokonali aktu intronizacji nowego hierarchy na wrocławską katedrę. – Wejrzyj z Niebios i spójrz na winnicę Twoją – po cerkiewnosłowiańsku i polsku po cerkiewnosłowiańsku i polsku śpiewali hierarchowie Abel, Jakub i Jerzy. Odtąd oficjalnie rozpoczął się nowy rozdział w historii diecezji.
– Dostąpiliśmy wielkiej radości, uczestnicząc dzisiaj w Liturgii, przeżywając wspólnie w centrum Wrocławia ingres naszego umiłowanego brata Jerzego – powiedział po Liturgii władyka Abel. Odczytał przesłanie jednoczącego się w tym dniu z uczestnikami uroczystości metropolity Sawy, który z powodów zdrowotnych nie mógł na nie przybyć do Wrocławia.
„Ekscelencjo, Władyko Jerzy (…) Łaska to od Boga Ojca i od Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Jest to wydarzenie historyczne. Łączę się w modlitwie z Tobą i Twoją diecezją. Ekscelencjo, prowadziłem Ciebie przez całe Twoje młodzieńcze i młode życie do dnia dzisiejszego. Bogu dziękuję za to, że błogosławił, abyś wszedł tu, w miejsce świętej pamięci arcybiskupa Jeremiasza, który trzydzieści cztery lata orał schedę duchową. Wchodzisz w grono biskupów wrocławskich i szczecińskich, świętej pamięci Michała, Stefana, Bazylego, Aleksego. To oni organizowali tę Cerkiew od podstaw. Bierz przykład z ich wiernej służby ludowi prawosławnemu, który przybył na tę ziemię w rezultacie II wojny światowej i Akcji Wisła z Łemkowszczyzny, Chełmszczyzny, Podlasia oraz Lubelszczyzny, Lwowszczyzny i Wileńszczyzny. (…) Służ im wiernie, mężnie, bez bojaźni. Z radością, z poświęceniem. Wspominając wydarzenia przed 70. laty, miej stale przed swoim wzrokiem ich głęboką wiarę, męstwo, odwagę i poświęcenie. Ich życie duchowe, owiane specyficzną tradycją, kulturą i językiem. Władyko, bądź wszystkim dla wszystkich, bowiem prawosławie w tej diecezji powinno nie tylko żyć, ale i rozwijać się”.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Rydzanicz
fot. Łukasz Troc i autorka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token