Numer 7(385)    Lipiec 2017Numer 7(385)    Lipiec 2017
fot.Łukasz Troc
Cerkiew jak nowa
Siostry monasteru
Uroczystościom poświęcenia odremontowanej świątyni przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa. W ceremonii uczestniczyli również metropolita czerniowiecki i bukowiński Melecjusz (Ukraina), arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, duchowni z Polski i Ukrainy, parafianie i pielgrzymi.
Homilię, wyjaśniającą czytany fragment Ewangelii, wygłosił władyka Jerzy. Podczas Liturgii śpiewał chór z Warszawy pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka, który wywodzi się z parafii przyklasztornej na Świętej Górze Grabarce.
Metropolita Sawa wyraził wdzięczność i uznanie za trud autorowi projektu przebudowy prof. Jerzemu Uścinowiczowi, ihumenii Hermionie, mniszce Iłarii i całej grupie ikonografów oraz wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań, aby świątynia zyskała tak piękny wystrój. Pozdrowił ofiarodawców, przybyłych gości oraz licznie zebraną w tym roku młodzież (w paschalnej pielgrzymce wzięło udział około pięciuset młodych ludzi). Metropolita wspominał starą cerkiew Skorbiaszczeńską, przypomniał dramatyczne dla naszej Cerkwi skutki Akcji Wisła, podkreślił znaczenie tradycji, wychowania dzieci w prawosławnym duchu. – Świadectwo prawosławia opiera się na miłości, otwartości i szacunku do drugiego człowieka. Tylko poprzez miłość do Boga, Cerkwi i prawosławnych tradycji możemy dać otaczającemu światu dowód prawdziwej wiary.
Uroczystość była podniosła i radosna. Świętowała również otaczająca nas przyroda. Piękna pogoda podkreśliła niezwykły urok Grabarki, jej niepowtarzalny klimat i atmosferę. Na Świętej Górze miłosierny Bóg dokonał kolejnego cudu.
Budowę poprzedniej świątyni Ikony Matki Bożej Wsiech Skorbiaszczych Radość rozpoczęto w 1950 roku, a zakończono sześć lat później. 6 listopada 1956 roku została poświęcona przez metropolitę Makarego. Do zachodniej ściany świątyni przylegały pomieszczenia mieszkalne (kielie) dla sióstr. Z biegiem czasu jej modernizacja okazała się konieczna.
Decyzja o rozpoczęciu prac remontowych została podjęta w 2010 roku. Dzięki finansowemu wsparciu z funduszu unijnego PROW świątynia przeszła remont ścian i dachu, a dzięki środkom z tzw. Funduszu Norweskiego wykończono wnętrze. Wymieniono ściany, dach, podłogę, schody. Prace trwały sześć lat.
Projekt polichromii został wykonany w pracowni ikonograficznej monasteru na Grabarce. Nad pomyślnym przebiegiem prac czuwała matka Iłaria, wraz z s. Agnieszką, którym towarzyszyła grupa ikonografów – Natalia Oniśko-Wasiuluk, Maciej Leszczyński, o. Grzegorz Klimiuk, Joanna Szeremeta, o. Michał z monasteru św. Dymitra w Sakach, Jakub Oniszczuk, Dominika Kamieńska, Anna Jakończuk. Dużą pomoc okazały siostry z monasteru w Gorodku na Ukrainie – Alipija, Awenira, Kallisfienija, Wasilissa i Nazarija. Polichromie pokryły powierzchnię
250 m2. Na ścianach świątyni pojawiło się dwieście wizerunków świętych.
Świątynię oświetlają trzy żyrandole wykonane przez firmę z Poznania, a zaprojektowane przez siostry z monasteru na Grabarce.
Dzień poświęcenia cerkwi Skorbiaszczeńskoj na długo zapisze się w naszej pamięci. Po raz kolejny doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia wobec nas, grzesznych. Byliśmy świadkami wielkiego dzieła poświęcenia Domu Bożego. Świątynia ku czci Matki Bożej będzie służyć jako tzw. „ciepła cerkiew” w okresie zimowym.

Siostry monasteru
(za cerkiew.pl)
fot. Jerzy Uścinowicz

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token