Numer 7(385)    Lipiec 2017Numer 7(385)    Lipiec 2017
fot.Łukasz Troc
Śpiewajmy Hodegetrii
Anna Radziukiewicz
W drugą niedzielę czerwca jest obchodzone święto Bielskiej Ikony Bogarodzicy – w tym roku przypadło ono na 11 czerwca. Liturgię służył w Preczystieńskiej cerkwi w Bielsku Podlaskim, gdzie ikona się znajduje, władyka supraski Grzegorz, w latach 1998-2008 władyka bielski, który – można powiedzieć – przybliżył wiernym ikonę. Z jego inicjatywy przeniesiono ją z prezbiterium do nawy i umieszczono w kiocie przy północnej ścianie cerkwi. Za ołtarzem zaś umieszczono jej kopię. Kult Ikony Bielskiej Hodegetrii, ofiarowanej bielszczanom przez królową Helenę ponad pięćset lat temu, rozwijał się, szczególnie od 2007 roku, kiedy to zorganizowano pierwsze oficjalne uroczystości poświęcone ikonie i gdy w następnym roku metropolita Cerkwi w Polsce Sawa ustanowił jej święto na drugą niedzielę czerwca. W ubiegłym roku, także z inicjatywy Jego Eminencji, po raz pierwszy przeszedł z ikoną krestny chod, podążając bielskimi ulicami z cerkwi Preczystieńskiej do Zaśnięcia Bogarodzicy. Stworzono nową tradycję. W tym roku procesja z Bielską Ikoną podążyła z cerkwi Narodzenia Bogarodzicy do św. Michała Archanioła. A ponieważ obie cerkwie znajdują się w niedalekim sąsiedztwie, kresty chod, uświęcając miasto, szedł okrężnie.
W tym roku, z inicjatywy proboszcza parafii Narodzenia Bogarodzicy w Bielsku, o. Jerzego Bogacewicza, święto zyskało nowy, cenny akcent. Po raz pierwszy zorganizowano festiwal „Pod opieką Bogarodzicy”. Wieczorem 11 czerwca w Preczystieńskiej cerkwi, wypełnionej po brzegi wiernymi, sześć chórów wychwalało w swoich pieśniach – liturgicznych i paraliturgicznych – Preczystą. Tak się złożyło, że wszystkie zespoły pozostają pod opieką Bogarodzicy na co dzień, śpiewając w Bogorodzicznych cerkwiach – trzech bielskich i jednej białostockiej. I choć oficjalnie dwa białostockie chóry reprezentowały parafię św. Jerzego Zwycięzcy, to w jej ramach jest świątynia Opieki Bogarodzicy, nazywana „dolną cerkwią”.
O. Jerzy Bogacewicz, wyrażając nadzieję na kontynuację festiwalu, powitał gości, między innymi ojców Grzegorza Misijuka, Jana Szmydki, samorządowców – Jarosława Borowskiego, burmistrza Bielska Podlaskiego, Raisę Rajecką, wójta gminy Bielsk Podlaski, Walentego Koryckiego, radnego województwa podlaskiego, Stanisława Łuniewskiego, konsula honorowego Bośni i Hercegowiny, Igora Łukaszuka, przewodniczącego rady miasta Bielsk Podlaski, Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorów i prezesów firm oraz stowarzyszeń. Podziękował sponsorom.
Prowadząca koncert Marta Zinkiewicz, dyrygentka chóru parafii Narodzenia Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim, mówiła: – Kiedyś w Bielsku na Preczystą zostawało w cerkwi po nabożeństwie mnóstwo ludzi i wychwalało Bogarodzicę w pieśniach, tak prosto od duszy. Nasz festiwal niech będzie nawiązaniem do tamtej dobrej tradycji.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz
fot. autorka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token