Numer 7(385)    Lipiec 2017Numer 7(385)    Lipiec 2017
fot.Łukasz Troc
Prawosławie na świecie
oprac. Ałła Matreńczyk
Albania
Ciosy w prawosławną spuściznę
Codziennością w Albanii stały się napaści na prawosławne cerkwie. Często to państwo odbiera cenności i niszczy świątynie. W środkowej Albanii zostały zniszczone freski znanego ikonopisca z XVI wieku Onufrego.
Innym ciosem, wymierzonym w prawosławną spuściznę regionu, było zniszczenie założonego w 1797 roku monasteru św. Atanazego w Kato Lenica. Z powodu bezczynności władz, które skonfiskowały monasterskie zabudowania i nie rozpoczęły restauracji zabytku, zimą 2017 roku wspólnota doznała nieodwracalnych szkód. Obecnie monaster znajduje się w ruinie.
Wiele świętości, prawosławnych monasterów i świątyń, zostało wywiezionych za granicę i sprzedanych na czarnym rynku. Kilka miesięcy temu nieznani sprawcy ukradli osiemnaście bizantyńskich ikon z cerkwi św. Maryny w Lambowi. W mieście Premeti państwowi urzędnicy pod pretekstem „uregulowania starych należności” ukradli z prawosławnej cerkwi Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni ikony, naczynia liturgiczne, a nawet dzwon.
Metropolita Konicy Andrzej podkreśla, że nie tylko Cerkiew prawosławna, ale i zamieszkujący Albanię Grecy są obiektem nacisku – konfiskowany jest majątek osób prywatnych, zamykane greckie stowarzyszenia. – Albańczycy nie ukrywają swoich planów budowy „wielkiej Albanii”, do której planują przyłączyć znaczne terytoria sąsiednich prawosławnych państw – mówi władyka.

Anglia
Zbierzcie pozostałe okruchy,
żeby nic nie zostało
Samego chleba, nie mówiąc już o innych produktach żywnościowych, w ciągu miesiąca w Wielkiej Brytanii wyrzuca się tyle, że można nim wypełnić sobór św. Pawła. Jeśli podliczyć ilość innego jedzenia, wyrzucanego do śmietnika w ciągu roku, to można nim wypełnić dziewięć stadionów Wembley. Te szokujące dane opublikowała charytatywna fundacja Tearfund w ramach społecznej kampanii „Odnowimy ten świat” (Renow Our World), której celem jest zmniejszenie marnotrawstwa żywności.
Biskup Ric Thorpe i znany piekarz oraz prowadzący program telewizyjny Tom Herbert zwrócili się do Brytyjczyków z soboru św. Pawła z wezwaniem, by nie popełniać grzechu, wyrzucając chleb i inne resztki żywności. W ten sposób bowiem naruszamy przykazanie Jezusa: „Zbierzcie pozostałe okruchy, żeby nic nie zostało”.
– To po prostu nie mieści się w głowie, że miesięcznie wyrzucamy tyle chleba, że można nim wypełnić po dach ten ogromny sobór – mówił Tom Herbert. – Jestem wstrząśnięty tym, że tylu ludzi na całym świecie głoduje, a my wyrzucamy masę przydatnych do spożycia produktów. Ludność Wielkiej Brytanii wyrzuca na śmietnik 10 mln ton artykułów spożywczych w ciągu roku, przy czym 60 procent z nich jest dobrej jakości i nadaje się do spożycia. Przykład racjonalnego stosunku do jedzenia dał nam Jezus. Z Boską szczodrością nasycił pięć tysięcy głodnych, ale polecił też zebrać okruchy. Stosunek do tych okruchów zawiera w sobie ważną część przekazu biblijnego o tym wydarzeniu. Wspólnie możemy zmniejszyć wyrzucane jedzenie i prosimy supermarkety, by zrobiły to samo. Oczekujemy, że do 2030 roku zredukują ilość wyrzucanego jedzenia co najmniej o połowę.
Celem projektu jest walka z globalnym ociepleniem klimatu. A że do produkcji żywności i utylizacji spożywczych odpadów wykorzystuje się ogromną ilość energii, to racjonalny stosunek do jedzenia bez wątpienia pomoże stawić czoła negatywnym zmianom w światowy klimacie. Ich następstwa – susze czy huragany – doprowadzają do głodu na świecie, podkreślają aktywiści. Brytyjska inicjatywa to odpowiedź na apel ONZ o zmniejszenie do 2030 roku o połowę światowego marnotrawstwa żywności.
– Każdego dnia chrześcijanie na całym świecie modlą się o zesłanie im chleba powszechnego – powiedział biskup Thorpe. – Oto dlaczego jest tak ważne, żebyśmy nie zaprzepaszczali w grzeszny sposób tej łaski Pana, która jest nam dana pod postacią jedzenia.
– Nikt z nas nie chce widzieć jedzenia w śmietniku, ale mimo to jedna trzecia wyprodukowanej na świecie żywności nie trafia na stoły i jest wyrzucana – podkreśliła przewodnicząca fundacji Tearfund. – To sytuacja absolutnie nie do zaakceptowania, tym bardziej że producenci żywności emitują dużą ilość gazów cieplarnianych, a więc przyczyniają się do ocieplenia klimatu i pogłębiają cierpienia ludzi w biednych krajach świata. Jeśli każdy w Wielkiej Brytanii przestanie wyrzucać żywność, klimat na tym bardzo skorzysta. To tak samo, jakby z naszych ulic zabrać jedną czwartą samochodów. Nietrudno to zrobić, a korzyść będzie ogromna. A przy tym każda z rodzin może zaoszczędzić 470 funtów rocznie, a to niemało.
W ramach kampanii fundacja Tearfund z produktów przeznaczonych do wyrzucenia przyrządza i wydaje posiłki charytatywne.

Francja
Dzień Prawosławia
Dzień Prawosławia, organizowany przez Zgromadzenie Prawosławych Biskupów Francji, odbył się 5 czerwca, w dzień Świętego Ducha, w Paryżu.
Uroczystości, przebiegające w tym roku pod hasłem „Jak żyć swoją wiarą w dzisiejszych czasach”, rozpoczęły się od Liturgii w greckim katedralnym soborze św. Stefana, której przewodniczył metropolita Galii Emanuel (patriarchat konstantynopolitański). Współsłużyli z nim biskup korsuński Nestor (Rosyjska Cerkiew Prawosławna) oraz władycy Józef, Marek i Ireneusz, reprezentujący inne Cerkwie we Francji. Śpiewały trzy chóry.
Duchowni i wierni wzięli udział w spotkaniu okrągłego stołu, zorganizowanym w nowym Rosyjskim Duchowym Centrum w Paryżu. Obrady prowadzili Charles Saba, odpowiedzialny za komunikację Zgromadzenia Prawosławnych Biskupów Francji, diakon Marek Andronikow, Daniel Lossky i Bertrand Vergely.
Na zakończenie Dnia Prawosławia odbył się koncert pieśni liturgicznej.

Grecja
Film o Afoniadzie
Nagrodę specjalną na międzynarodowym festiwalu filmów dokumentalnych w Atenach zdobył grecki dokument o Afoniadzie, teologicznej szkole na Atosie. Film opowiada o losie jednego z duchownych, który uczył się w tej placówce. Jego droga życiowa do Boga przedstawiona jest jako wspinanie się na szczyt Świętej Góry. Wyjątkowe kadry z życia na Atosie i nauki w Afoniadzie, piękne widoki przyrody, połączone z pobożnymi rozmyślaniami i cytatami z Pisma Świętego sprawiają, że widza ogarnia modlitewny nastój.
Film powstał w dwóch wersjach językowych – po grecku i rumuńsku, niedawno został też przetłumaczony na język rosyjski.
Afoniada, szkoła teologiczna dla chłopców, została założona w 1748 roku z inicjatywy patriarchy konstantynopolitańskiego Cyryla V. Jej pierwszym rektorem był Eugeniusz Wulgaris, wykładowca filozofii, a następnie arcybiskup Chersonezu i Słowenii. W szkole wykładali też św. Kosma Etolijski i Atanazy z Paros. Internat mieścił 170 pokojów i trapiezną, cerkiew, bibliotekę i salę wykładową.
Po 1809 roku szkoła została zamknięta, a w 1894 otwarto nową Afoniadę w Karei, w należącej do jednego z atoskich monasterów kielii Sakielarija.
W połowie XX wieku placówka została przeniesiona do nowego miejsca, do południowego skrzydła byłego rosyjskiego skitu św. Andrzeja.
Oprócz przedmiotów objętych programem szkolnym Grecji, w Afoniadzie wykładane są dyscypliny teologiczne, a także śpiew cerkiewny i ikonopisanie.
Absolwenci Afoniady mają prawo, bez egzaminów, wstąpić na teologię uniwersytetów w Grecji. Uczyć się w tej placówce mogą nie tylko chłopcy z Grecji czy Cypru, wśród jej absolwentów są Rosjanie, Rumuni i Albańczycy.

Nie zamieniajcie Hagia Sophii
w meczet
Czytanie Koranu w Hagia Sophii w Stambule potępiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Grecji.
„Potępiamy czytanie w Hagia Sophii Koranu i odmawianie modlitwy w obecności przewodniczącego dyrektoriatu do spraw religii Turcji, które było transmitowane w państwowej telewizji” – czytamy w specjalnym oświadczeniu. „Sobór Hagia Sophia jest zabytkiem światowego dziedzictwa kultury. Próba przemienienia go w meczet, poprzez czytanie Koranu, odmawianie modlitw i inną aktywność obrażają całą międzynarodową społeczność, która powinna na to zareagować”.
Jak podkreśla się w Atenach, to wyzwanie uczuciom religijnym chrześcijan na całym świecie i tym, którzy szanują spuściznę ludzkości, zostało rzucone w czasie, gdy należy zachęcać do dialogu międzyreligijnego, a nie go podkopywać.
„Wzywamy Turcję do zachowania godnego współczesnego i demokratycznego kraju oraz obrony ekumenicznego charakteru Hagia Sophii, poszanowania starożytnej tradycji tego zabytku” – mówi się w oświadczeniu.
Sobór Hagia Sophia w Konstantynopolu był przez ponad tysiąc lat największą świątynią w chrześcijańskim świecie. Po zajęciu Konstantynopola przez Osmanów i upadku bizantyńskiego imperium sobór został zamieniony na meczet, ale w 1934 roku na mocy dekretu założyciela współczesnego tureckiego państwa Kemala Atatürka zorganizowano w nim muzeum i z czasem wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W 2016 roku prezydent Turcji Taip Erdogan ogłosił, że podczas miesiąca muzułmańskiego postu Ramadan codziennie w Hagia Sophii będzie czytany Koran. Wywołało to stanowczy sprzeciw wielu państw na świecie.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Na podstawie pravoslavie.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
fot. pravoslavie.ru

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token