Numer 7(385)    Lipiec 2017Numer 7(385)    Lipiec 2017
fot.Łukasz Troc
Chór Sacrum promuje
Grzegorz Jacek Pelica
Kolejne dwa paschalne występy młodzieżowego chóru kameralnego Sacrum pod dyrekcją doktorantki ChAT Angeliki Iwaniuk okazały się udaną promocją muzyki prawosławnej. 24 kwietnia na KUL, podczas kolejnego Tygodnia Eklezjologicznego, dyrygentka wygłosiła prelekcję na temat liturgicznego śpiewu Cerkwi prawosławnej, następnie chórzyści dali popisowy koncert śpiewu w kościele akademickim KUL. Studenci lubelskich uczelni, mieszkańcy Lublina, a także licznie reprezentowani wierni parafii prawosławnej i wspólnot różnych denominacji wysłuchali m.in. utworów Denisovej, Dineva, Flarkovskiego, Zujeva, Smirnova, streszczających najważniejsze uroczystości całego roku cerkiewnego.
Repertuar chóru obejmuje muzykę cerkiewną od średniowiecza, poprzez wiek XVI, po muzykę współczesną. Na potrzeby słuchaczy chór wzbogacił swój program pieśniami w języku łacińskim i niemieckim.
W poprzednich miesiącach Sacrum brał m.in. udział w krakowskich spotkaniach z muzyką cerkiewną, a w poprzednich latach także na międzynarodowym festiwalu muzyki cerkiewnej w Hajnówce oraz w przeglądach kolędniczych, także w Terespolu.
Historycznym można nazwać koncert z 13 maja w cerkwi w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie chór udał się na zaproszenie proboszcza, o. Tomasza Rubczewskiego i władz miasta, które nie tylko zaszczyciły swoją obecnością tamtejszych parafian, ale także partycypowały w kosztach występu.

Grzegorz Jacek Pelica, fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token