Numer 10(388)    Październik 2017Numer 10(388)    Październik 2017
fot.Anna Radziukiewicz
25 lat z nami relikwii św. Gabriela
Anna Radziukiewicz
-Szliśmy z relikwiami od Grodna – wspomina arcybiskup diecezji białostockiej i gdańskiej Jakub. – Szedłem z biskupem Grzegorzem. Wtedy byliśmy mnichami monasteru supraskiego. Szli przyszli biskupi, przyszli duchowni, wtedy seminarzyści. Nieśliśmy trumienkę z relikwiami świętego. A wszystkim nam towarzyszyły wielkie emocje.
To była tak ważna chwila, że dla o. Marka Jurczuka, który wtedy miał piętnaście lat, czas jakby zatrzymał się na chwilę.
Adam Musiuk mówi, że nie zdawał sobie wtedy do końca sprawy, jak w ważnym wydarzeniu uczestniczył. Ale był w nie zaangażowany całym sercem. Miał nawet zaszczyt przez chwilę nieść trumienkę. I odbierał wielkie poczucie wspólnoty i modlitewnej radości. A jego syn Tomasz cieszył się, ze podobnie jak jego ojciec, mógł 21 września 2017 roku nieść relikwie. Czuł się zaszczycony i wzruszony.
Barbara Uścinowicz – już wtedy była nauczycielką religii – pamięta tamtą radość. Szła z dziećmi od Wygody. I kiedy doszła do Rynku i zagrała orkiestra, przeszyły ją dreszcze.
W tym roku na Rynku Kościuszki, mimo mżawki, zgromadziło się około godziny siedemnastej 21 września kilka tysięcy ludzi. Dzieci i młodzież ustawiły się w długim szpalerze, trzymając w rękach zapalone znicze albo kwiaty. Za nimi członkowie orkiestry w ciemnych mundurach. Między szpaler weszła procesja. Napełniła się przestrzeń błękitem – wszak było to święto Narodzenia Bogarodzicy i duchowni oraz prisłużnicy przyszli w błękitnych szatach. Młodzież i duchowni nieśli ikony i chorągwie. Znów było uroczyście i podniośle. Samochód z relikwiami zatrzymał się na Rynku. Młodzi ludzie przenieśli relikwie do cerkwi przy śpiewie cerkiewnych pieśni i – jak przed 25 laty – dźwiękach orkiestry.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz
fot. autorka


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token