Numer 10(388)    Październik 2017Numer 10(388)    Październik 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Aniołki chodzą do „Aniołków”
Anna Radziukiewicz
- Jesteśmy pod skrzydłami Świętego Ducha. Będziemy prosić o matczyne błogosławieństwo Bogarodzicę, jako że Ona w wieku trzech lat została wprowadzona do Świątyni, w tym samym wieku, w którym nasze aniołki idą do przedszkola – mówił 3 września, po Liturgii, podczas wyświęcenia nowego przedszkola w budynku parafii Świętego Ducha w Białymstoku jej proboszcz, o. Jerzy Boreczko. Liturgię służył arcybiskup białostocki i gdański Jakub.
– Budynek, w którym znalazło miejsce przedszkole, projektowano wtedy, gdy Cerkwi dramatycznie brakowało wszelkich pomieszczeń, choćby na naukę religii, jeszcze nie wprowadzonej do szkół, na kulturalne centrum, bibliotekę – mówił władyka Jakub. – I taki właśnie duży kompleks przy cerkwi Świętego Ducha miał problem rozwiązać. Szybko okazało się, że rozmach jest za duży. Zmieniły się czasy i można było wznosić cerkwie, a przy nich parafialne budynki. Wobec niedokończonej części zabudowań rodziły się koncepcje – zamienić na hotel, szkołę, przychodnię. I upadały. Aż zrodziła się jakże trafna myśl – załóżmy tu przedszkole! Jej autorką była Joanna Misiuk, dyrektorka jednego z białostockich przedszkoli.
W istocie zadanie było śmiałe. W ciągu niespełna pół roku architekt Jan Kabac dokonał zmiany projektu, uzyskano branżowe pozwolenia i ruszyły prace, czasem trudniejsze od wznoszenia nowego budynku od podstaw. Na czterech poziomach na powierzchni 700 metrów kwadratowych ulokowało się przedszkole, powierzchniowo największe w Białymstoku. Dlatego i pochwalnych słów i listów było sporo, adresowanych do tych, którzy dużo wnieśli w jego powstanie. Jan Kabac otrzymał ikonę, jako że wszelkie nagrody, jak powiedział władyka, już posiadł. Listy pochwalne trafiły do Anny Iwaniuk, kierownika robót, Waldemara Kozłowskiego i Macieja Żdanowicza, reprezentujących wykonawcę, Joanny Misiuk, która napisała projekt na pozyskanie funduszy na wyposażenie placówki i etaty dla nauczycieli, Walentyny Machomety, przewodniczącej Bractwa św. Atanazego Brzeskiego, działającego przy parafii Świętego Ducha – to bractwo jest organem prowadzącym przedszkole. List otrzymał też Mariusz Matwiejczyk, skarbnik bractwa.
Na uroczystości przybył wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński, radny miasta Białegostoku Sławomir Nazaruk. Wielu duchownych uczestniczyło w wyświęceniu obiektu.
– Mamy pięćdziesięciu przedszkolaków, choć planowaliśmy w tym roku przyjąć czterdziestu. To dobry wynik – mówił o. Jerzy Boreczko, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania przedszkola.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz
fot. autorka


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token