Numer 11(389)    Listopad 2017Numer 11(389)    Listopad 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Wszystko mierzyć trzeba miłością
Dorota Wysocka
Ingresu, zgodnie z odwieczną tradycją podczas Liturgii, dokonali metropolita Sawa, arcybiskupi białostocki i gdański Jakub, wrocławski i szczeciński Jerzy, bielski Grzegorz i biskup supraski Andrzej.
Towarzyszyło im kilkudziesięciu prawosławnych duchownych z całej Polski, hierarchowie innych Kościołów, w tym nowy, jeszcze przed ingresem, rzymskokatolicki metropolita łódzki Grzegorz Ryś, biskup Jan Cieślar z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, biskup Włodzimierz Jaworski z Kościoła Mariawitów, przedstawiciele władz z marszałkiem województwa Witoldem Stępniem i prezydent miasta Hanną Zdanowską oraz wierni, szczelnie wypełniający świątynię.
– Biskupie Atanazy, diecezja, którą obejmujesz, skupia ludzi znajdujących się w rozproszeniu, których trzeba łączyć w jeden organizm eklezjalny. To wymaga wysiłku intelektualnego, duchowego i fizycznego. Jest tu też dużo emigrantów, których także trzeba ogarnąć troską i arcypasterską miłością. Jesteś w sile wieku, pełen energii, przeto nie szczędź trudów dla dobra Świętej Cerkwi Prawosławnej. Wszędzie gdzie będziesz, wzmacniaj jedność cerkiewną, utwierdzaj wiarę prawosławną, wychowuj w duchu miłości ewangelicznej – zwrócił się do władyki metropolita Sawa.
W odpowiedzi władyka Atanazy zacytował 7 kondakion akatystu do św. Onufrego Wielkiego: – „Miarą stanu błogości i wewnętrznej harmonii jest miara miłości do Naszego Stwórcy, dlatego ci, co osiągają doskonałą miłość, wraz z nią osiągają również stan doskonałej i nieprzemijającej błogości i szczęścia. Miłość stanowi tę właśnie kategorię i stan, do którego osiągnięcia wszyscy jesteśmy powołani. Miłość jest stanem a jednocześnie miarą, którą można mierzyć każde ludzkie działanie i każdą relację”.
(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Dorota Wysocka
fot. o. Jakub Dmitruk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token