Numer 11(389)    Listopad 2017Numer 11(389)    Listopad 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Parafia na świat otwarta
Eugeniusz Czykwin
Choć tegoroczne święto wypadło w deszczowy poniedziałek, w sprawowanej przez arcybiskupa Jakuba Liturgii i w uroczystości położenia kamienia węgielnego uczestniczyło wielu wiernych. Władyka podziękował duchownym i parafianom za ich dotychczasowe zaangażowanie w budowanie i tych widzialnych, i tych niewidzialnych, a stanowiących istotnę prawosławnej wspólnoty, duchowych wartości.
Utworzenie nowej parafii w stanowiącej obrzeża Białegostoku dzielnicy Bacieczki nie było rzeczą łatwą. Niezbyt przychylne jej powstaniu były ówczesne władze miasta. Także część mnieszkańców Bacieczek, którzy – należąc do parafii Świętego Ducha – uczestniczyli w budowie największej w Polsce cerkwi, a teraz musieli „zaczynać wszystko od nowa”, niezbyt przychylnie odniosła się do inicjatywy arcybiskupa Jakuba. Czas pokazał, że nowa parafia była bardzo potrzebna i dziś jej parafianie stanowią zintegrowaną rodzinę, podejmującą różnorakie wyzwania.
W Bacieczkach, które wraz z Fastami, o czym świadczą zapisy w dokumentach z 1529 i 1533 roku, należały do monasteru w Supraślu, istniała cerkiew św. Jana Teologa. Samo słowo Bacieczki wywodzi się od wyrazu „baciuszka” i najprawdopodobniej wskazuje, iż ziemie te stanowiły uposażenie lokalnego prawosławnego duchowieństwa. Budowa nowej światyni, poświęconej także apostołowi Janowi Teologowi, świadczy o trwałości prawosławia na tej ziemi.
Liturgiczne życie w nowej parafii rozpoczęto w 2007 roku, po przeniesieniu budynku tymczasowej cerkwi z parafii św. Jerzego w Białymstoku – wcześniej cerkiew ta służyła wiernym w Czyżach i Hajnówce. Dzięki aktywności duchownych – proboszcza o. Marka Wawreniuka i niosących duszpasterską posługę ojców Michała Czykwina i Adama Jakucia oraz diakona Piotra Makala – w świątyni zgromadzono cenne relikwie świętych darmo leczących Kosmy i Damiana Rzymskich, świętego cara serbskiego wielkomęczennika Łazarza, świętych Hioba i Amfilochiusza z Poczajowa, św. Dawida z Geradży (Gruzja) i św. Mikołaja (Velimirovicia) biskupa serbskiego.
W służonych w każdą niedzielę akatystach do św.św. Kosmy i Damiana, molebnach przed Poczajowską Ikoną Bogarodzicy – w cerkwi znajdują się także ikony Trojerucznica i podarowana przez parafię z Aten Bogarodzica Słodki Pocałunek – uczestniczą także wierni z innych białostockich parafii. Do cerkwi przychodzi wielu wiernych, pragnących pokłonić się i oddać cześć relikwiom współczesnego świętego – Mikołaja Serbskiego. Jego relikwie ofiarował cerkwi na Bacieczkach biskup Valjevo Milutin, który w 2015 roku dokonał poświęcenia domowej cerkwi św. Mikołaja Serbskiego (w diecezji władyki Milutina znajduje się monaster, w którym spoczywają relikwie tego wielkiego serbskiego świętego).
Innym darem serbskiej Cerkwi dla parafii było wykonanie przez wybitnych serbskich malarzy, prof. Gorana Janićijevicia i Miodraga Milutinovicia, polichromii w cekrwi św. Mikołaja.
Owocem wieloletniej braterskiej przyjaźni i współpracy parafii i serbskiej Cerkwi jest organizowany od 2012 roku Festiwal Kultury Serbskiej Vidovdan. Przybliżający serbską i szerzej bałkańską kulturę i duchowość festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem – w ostatnich latach festiwalowe imprezy prócz Białegostoku odbywały się w Łomży, Ełku, Supraślu i Suwałkach. Słowa uznania i podziękowania dla organizatorów i biorących udział w festiwalu w 2015 roku w specjalnym liście wyraził prezydent RP Andrzej Duda. Parafia św. Jana Teologa i organizujący festiwal o. Michał Czykwin w ocenie dyplomatów serbskich – ambasador Republiki Serbii w RP objął nad festiwalem honorowy patronat – pełnią swoistą rolę kulturalnego przedstawiciela Serbii w Polsce.
 
(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Eugeniusz Czykwin
fot. autor

Pragnący wspomóc budowę nowej świątyni św. Jana Teologa na Bacieczkach proszeni są
o przekazanie ofiary na konto:

81 8099 0004 0016 5304 2000 0010

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token