Numer 11(389)    Listopad 2017Numer 11(389)    Listopad 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Ode po raz czwarty
Natalia Klimuk
Kameralna grupa organizatorów znów przygotowała wcale niekameralne wydarzenie, bo – zakrojone na wiele dni, odbywające się w różnych pomieszczeniach trzech podlaskich miast, skierowane do publiczności w różnym wieku. Było międzynarodowo. Z Białorusi przyjechały teatry państwowe i z nurtu offowego. Wydarzenia festiwalowe pokazały, jak ważna jest współpraca. I tak w ramach Ode, i organizowanego przez Teatr Dramatyczny festiwalu „Kierunek Wschód” publiczność mogła obejrzeć „Dzionnik paeta”, i zarazem świętować trzydziestolecie pracy dramaturgicznej Siarhieja Kawalowa, jednego z ważniejszych białoruskich dramaturgów, od lat związanego z lubelskim środowiskiem teatralnym.
Ode, czyli przede wszystkim to co tutaj. I tak Teatr Czrevo premierowo wystawił sztukę dla dzieci „Wołczok Mołczok”, która powstała na kanwie bajki białostockiego literata Bohdana Dutko, a której scenariusz napisała przewodniczka po Puszczy Białowieskiej Dagmara Widanow. Bielszczanie, czyli uczniowie, działacze kulturalni, animatorzy, stworzyli sztukę o swojej historii, czyli „Dobry dzień, Jarasłaŭ Wasillewicz”, poświęconą Jarosławowi Kostycewiczowi, działaczowi, społecznikowi białoruskiemu, ale przede wszystkim dyrektorowi tutejszego Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania. Młodzież pracująca na zajęciach teatralnych w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce zaprezentowała „Romea i Julię”.
Dziękujemy za tegoroczny festiwal i czekamy na następny.

Natalia Klimuk
fot. Michał Skorbiłowicz
Michał Troc
Tomasz Taranta

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token