Numer 11(389)    Listopad 2017Numer 11(389)    Listopad 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Nie tylko Jakub Onanow
Grzegorz Jacek Pelica
Modlitwie przewodniczył o. Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej Przemienienia Pańskiego. Po nabożeństwie powiedział m.in.: – Doktor Jakub Naumowicz Onanow (Rosjanin, lekarz o uznanych w światowej nauce osiągnięciach, który zmarł, ratując miejscową ludność podczas epidemii), którego dzisiaj wspominamy, może być przykładem dobrego człowieka i dobrego chrześcijanina, który słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” realizował w codziennym życiu. Niech nasza modlitwa przy upamiętniającym go obelisku, w miejscu gdzie spoczywają jego doczesne szczątki, będzie przypomnieniem tego dobra i tej miłości, do której my również jesteśmy wezwani i którą swoją codziennością powinniśmy realizować.
Składając wiązankę kwiatów i zapalając znicz burmistrz Teodor Kosiarski powiedział m.in.: – Kwiaty w naszej pamięci i naszej modlitewnej obecności nie więdną. Mam nadzieję, patrząc na uczniów, że szacunek do tych, którzy nas poprzedzili, pozostanie w pamięci następnych pokoleń mieszkańców Łęcznej. Zapraszam na kolejne modlitewne spotkanie w przyszłym roku, w sobotę 6 października, tradycyjnie o godzinie 12.
Warto wspomnieć, że młodzież Łęcznej najliczniej reprezentowali gimnazjaliści ze szkoły włączonej strukturalnie od 1 września do Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki, która po reformie oświatowej mieści się w trzech budynkach. Miasto przeżywa w 2017 roku jubileusz 550-lecia nadania praw miejskich przez króla Kazimierza Jagiellończyka. W obchody wpisanych jest wiele imprez.
Podczas turnieju mowy polskiej, organizowanego przez Bibliotekę Powiatową w Łęcznej, uczniowie byłego gimnazjum im. Bolesława Chrobrego przedstawili prezentacje z dziejów miasta, nawiązujące do konkretnych wydarzeń, takich jak „sądny listopad” 1942 roku, gdy Niemcy wymordowali około 1400 osób narodowości żydowskiej (w tym bliskich zmarłego w 1939 roku ostatniego rabina Abrahama
Rachila Bromberga), beztroskie lato 1883 roku Marysi Skłodowskiej (późniejszej noblistki, której rodzina zamieszkiwała w Zawieprzycach koło Łęcznej), polski ślub ruskiego popowicza (Bartłomieja Patronowicza s. księdza Antoniego Patronowicza), który był finałem likwidacji parafii unickich w Milejowie i w Łęcznej w latach 1827-1850 oraz dziesiąte w tym roku Łęczyńskie Zaduszki, w których wspominani są nauczyciele i duchowni obydwu tradycji chrześcijańskich.

Grzegorz Jacek Pelica, fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token