Numer 12(390)    Grudzień 2017Numer 12(390)    Grudzień 2017
fot.Adam Bruczko
Śladami świętego Grzegorza (Peradze)
Pielgrzymi
Parafia św. proroka Eliasza w Białymstoku zorganizowała w dniach od 26 września do 3 października pielgrzymkę do świętych miejsc Gruzji. Trzeba zaznaczyć, że to z tej parafii wydzielona została inna – św. Grzegorza Peradze, gruzińskiego historyka, teologa, wykładowcy uniwersyteckiego, zamęczonego w Auschwitz. W drogę wyruszyło siedemnastu pielgrzymów pod opieką o. Anatola Fiedoruka.
Wieczorem, po locie samolotem i jeździe autobusem, zatrzymaliśmy się w Gori, gdzie powitał nas zaprzyjaźniony duchowny, o. Łukasz, proboszcz parafii Świętej Trójcy, który otaczał nas troskliwą opieką przez cały okres pobytu, pokazywał świątynie, klasztory i zabytki Gruzji.
Następnego dnia, 27 września, w dniu święta „Podwyższenia Krzyża Pańskiego”, udaliśmy się na Liturgię do cerkwi Świętej Trójcy w Gori. Na zakończenie nabożeństwa o. Anatol przekazał gruzińskiej parafii ikonę św. męczennika młodzieńca Gabriela.
Gruzję zamieszkują w większości prawosławni. Jako pierwszy prowadził tu działalność misyjną ap. Andrzej, chrystianizację ziem Iwerii przeprowadziła św. Nina oraz trzynastu Ojców Asyryjskich. Do dziś zachowało się wiele bezcennych obiektów sakralnych. Jest ich tak dużo, iż było oczywiste, że nie zobaczymy wszystkich. Wybraliśmy się do części z nich, m.in. monasteru Bodbe św. Jerzego z dziewiątego wieku, w którym znajduje się grób św. Niny, monasteru Dawid Goradże, położonego wysoko w górach, na granicy z Azerbejdżanem, gdzie przyłożyliśmy się do grobu św. Dawida, monasteru Urbnisi, gdzie pokłoniliśmy się ikonie z relikwiami św. Stefana, i kilkunastu innych świętych miejsc, z relikwiami, cudownymi ikonami czy krzyżami. Na trasie znalazło się też gimnazjum w Gori, do którego uczęszczał św. archimandryta Grzegorz Peradze.
Przez mera miasta Gori zostaliśmy zaproszeni na festiwal winobrania. Dzięki jego uprzejmości mieliśmy też do dyspozycji autobus z kierowcą.
Osiem dni pielgrzymki minęło bardzo szybko. Piękne krajobrazy, niezwykli ludzie, monastery, świątynie, zabytki, pyszna kuchnia pozostaną nam w pamięci na zawsze.
Błogosławiona ziemia gruzińska wywarła na nas szczególne wrażenie. Świętości, którym mogliśmy się pokłonić, umocniły nas duchowo.
Uczestnicy dziękują proboszczowi, o. mitratowi Anatolowi Fiedorukowi, za zorganizowanie pielgrzymki, za dobre słowo, modlitwę, sprawowanie Eucharystii i za duchową opiekę.

Pielgrzymi
fot. Tomasz Borowik


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token