Numer 1(391)    Styczeń 2018Numer 1(391)    Styczeń 2018
fot.Narodzenie Chrystusa Polichromia w cerkwi św. Jana Teologa w monasterze w Supraślu
Piękno bułgarskiego prawosławia
Jarosław Charkiewicz
We wprowadzeniu prof. Aleksander Naumow, znany slawista, przybliża złożone dzieje bułgarskiego prawosławia, przypominając że „Bułgaria jest słowiańskim krajem z najdłuższą historią, także Cerkiew bułgarska jest najstarszą spośród Cerkwi słowiańskich”.
Autor swój tekst zamyka współczesnymi danymi statystycznymi: „Bułgarska Cerkiew Prawosławna jest dziś zorganizowana w 13 diecezjach w kraju i dwóch za granicą, ma też około 15 tytularnych biskupów. Liczba budowli sakralnych sięga ośmiu tysięcy, z czego niespełna połowa to cerkwie parafialne. Posiada ponad 120 monasterów. Prowadzi dwa seminaria i cztery wydziały teologiczne na uniwersytetach”. Podaje też, że „językiem liturgicznym jest zasadniczo cerkiewnosłowiański, lecz coraz częściej przechodzi się na współczesny język bułgarski. Dominuje muzyka bizantyńska, ale korzysta się też z wielogłosowego śpiewu rosyjskiego. W architekturze i ikonografii powraca styl bizantyński”.
Swój zarys prof. Naumow puentuje słowami: „Skomplikowane były losy bułgarskiego prawosławia, ale to ono przez wieki niewoli, przez czasy ucisku, gwałtu i odstępstwa, wierną służbą Bogu i narodowi, modlitwą, pracą i męczeństwem zapewniło Bułgarii historyczne przetrwanie i stało się obfitą skarbnicą duchowego piękna i dobra”.
W zasadniczej, fotograficznej, części albumu zaprezentowano ponad 150 zdjęć wykonanych przez dwudziestu siedmiu fotografików, głównie z Bułgarii, ale również z Polski i Niemiec. Pokazują znaczną część wielowiekowego, różnorodnego dziedzictwa Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej. Album przedstawia osiągnięcia architektury sakralnej i wnętrza bułgarskich cerkwi, ukazuje piękno krajobrazu.
„To jednak tylko jedna, statyczna, strona tego wydawnictwa” – pisze metropolita warszawski i całej Polski Sawa w słowie wstępnym do albumu. „Niniejszy album charakteryzuje również pewien dynamizm związany z uchwyconymi na zdjęciach ludźmi i sytuacjami, w których zostali oni sfotografowani. Na łamach książki zarejestrowane zostało również życie liturgiczne i sakramentalne bułgarskiego prawosławia, w tym te ważniejsze i mniej ważne wydarzenia związane z życiem Cerkwi prawosławnej w Bułgarii. Reasumując, album stara się być fotograficznym odbiciem ducha prawosławia w tym kraju”.
Album zawiera równoległe cztery wersje językowe – polską, bułgarską, angielską i rosyjską, co sprawia, że ma on szanse znaleźć odbiorców praktycznie na całym świecie.
W słowie wstępnym metropolita Sawa pisze też: „Kontakty wzajemne między Bułgarską Cerkwią Prawosławną a naszą Cerkwią na poziomie hierarchii i wiernych nie są zbyt ożywione. Mimo to relacje te są życzliwe i konstruktywne, napawające optymizmem, co stwarza dobrą perspektywę na przyszłość. Łączą nas trwale święci Cyryl i Metody, św. Paraskiewa-Petka Tyrnowska, pamiętamy o związkach pierwszych druków cyrylickich z Krakowa czy historii Monasteru Supraskiego z duchową tradycją ziem bułgarskich”. Zwierzchnik naszej Cerkwi wyraża też nadzieję, że najnowszy album „zachęci do bliższych kontaktów nie tylko z tym krajem, ale i z bułgarskim prawosławiem, jego monasterami i świątyniami, które stanowią fundament kultury tego narodu”.
W albumie zostały wykorzystane fotografie z portalu internetowego www.orthphoto.net. Powstał on w dużej mierze z inspiracji i pod patronatem honorowego konsula Republiki Bułgarii w Białymstoku Witolda Karczewskiego.
Album można nabyć m.in. w siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel. / fax 847443646, wydawnictwo@orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku oraz poprzez internet za pośrednictwem strony www.sklep.cerkiew.pl.

Jarosław Charkiewicz

Kolory Prawosławia. Bułgaria, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2017, ss. 192
.

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token