Numer 10(340)    październik 2013Numer 10(340)    październik 2013
fot.Anna Radziukiewicz
V Lubelskie Targi Sakralne LUBSACRO 2013 2013 IX 03
V edycja Targów Sakralnych LUBSACRO, 1-3 października br. Targi Lublin S.A., przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

Budownictwo i architektura sakralna, energooszczędne oświetlenie, a także wyposażenie obiektów i sztuka sakralna, szaty liturgiczne, dewocjonalia, stolarka, ludwisarstwo, rzutniki cyfrowe, ogrzewanie, prasa, wydawnictwa i nie tylko, pojawią się na V Lubelskich Targach Sakralnych LUBSACRO 2013.
Z Przewozami Regionalnymi na świętą Górę Grabarkę 2013 VIII 06
Tradycyjnie już, dojazd na uroczystości Przemienienia Pańskiego odbywające się na świętej Górze Grabarce ułatwią pociągi specjalne Przewozów Regionalnych. Do dyspozycji pielgrzymów będzie sześć dodatkowych połączeń.
Aniołek. Święta 2013 VI 28
Redakcja Aniołka zaproponowała najmłodszym kolejne wydanie „Aniołek. Święta”. W rebusach, krzyżówkach, zagadkach, labiryntach, czyli nieraz w prawdziwych łamigłówkach, Maria Martyniuk (teksty) i Anna Miszczuk (rysunki i układ graficzny) prowadzą dzieci od jednego do drugiego spośród dwunastu najważniejszych świąt.
Misja dwóch świętych 2013 VI 28
1 czerwca została odsłonięta i wyświęcona tablica, upamiętniająca misję św.św. Cyryla i Metodego w 1150 rocznicę jej rozpoczęcia. Znalazła ona miejsce na budynku Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. św.św. Cyryla i Metodego w Warszawie, znajdującym się obok katedralnego soboru.
Postrzyżyny 2013 VI 02
W piątym tygodniu Wielkiego Postu w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach odbyły się postrzyżyny według rytu małej schimy dwóch mnichów. O. Michał Kondratiuk przyjął imię Maksym, o. Wiaczesław Dejneko – Włodzimierz.
Święto chórzystów i dyrygentów 2013 VI 02
XXXII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej będzie trwać od poniedziałku 13 maja do niedzieli 19 maja. Otwarcie festiwalu nastąpi o godzinie 18 w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Koncert inauguracyjny wykonają dwa chóry – Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.
Międzynarodowa konferencja naukowa „Kościół i świat współczesny”, 6-7 czerwca 2013 r., Kraków 2013 VI 01
W Krakowie w dniach 6-7 czerwca 2013 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Kościół i świat współczesny” organizowana przez Katedrę Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ przy współpracy z Polską Akademią Umiejętności oraz krakowską parafią prawosławną pw. Zaśnięcia NMP.
Konferencje cyrylometodiańskie 2013 V 19
Trzy konferencje, poświęcone 1150-leciu misji św. Braci Cyryla i Metodego, czekają na nas w maju i czerwcu.
Początek drogi na prawosławną Golgotę 2013 V 19
W okresie Wielkiego Postu 1938 roku rozpoczęło się na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu masowe zamykanie cerkwi i domów modlitwy, wysiedlanie prawosławnych duchownych, prześladowania ludności prawosławnej. Nasi przodkowie nie mieli wówczas możliwości w spokoju i modlitwie przygotowywać się do Święta Świąt i Uroczystości nad Uroczystościami. Zapomniano wtedy słowa św. apostoła Pawła: Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego i Bóg zniweczy, ponieważ jest ona święta (1 Kor 3, 17) – napisał arcybiskup lubelski i chełmski Abel w Liście Pasterskim, odczytanym w cerkwiach diecezji lubelsko-chełmskiej w Krestopokłonnoje Woskresienije Wielkiego Postu 2013 roku.
Władyka Kallistos (Ware) - nasz laureat znów w Polsce 2013 V 10
Jeden z tegorocznych laureatów Nagrody księcia Ostrogskiego, metropolita Kallistos (Ware) ponownie przyjedzie do Polski. W dniach 10-12 maja odwiedzi Warszawę i Białystok, gdzie wystąpi z wykładami.
|<  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >  >>  >|