Numer 12(210)    grudzień 2002Numer 12(210)    grudzień 2002
fot.M. Dolecki
Początek drogi na prawosławną Golgotę 2013 V 19
W okresie Wielkiego Postu 1938 roku rozpoczęło się na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu masowe zamykanie cerkwi i domów modlitwy, wysiedlanie prawosławnych duchownych, prześladowania ludności prawosławnej. Nasi przodkowie nie mieli wówczas możliwości w spokoju i modlitwie przygotowywać się do Święta Świąt i Uroczystości nad Uroczystościami. Zapomniano wtedy słowa św. apostoła Pawła: Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego i Bóg zniweczy, ponieważ jest ona święta (1 Kor 3, 17) – napisał arcybiskup lubelski i chełmski Abel w Liście Pasterskim, odczytanym w cerkwiach diecezji lubelsko-chełmskiej w Krestopokłonnoje Woskresienije Wielkiego Postu 2013 roku.
Władyka Kallistos (Ware) - nasz laureat znów w Polsce 2013 V 10
Jeden z tegorocznych laureatów Nagrody księcia Ostrogskiego, metropolita Kallistos (Ware) ponownie przyjedzie do Polski. W dniach 10-12 maja odwiedzi Warszawę i Białystok, gdzie wystąpi z wykładami.
Trwa budowa cerkwi w Bielance 2013 IV 28
Prawosławna parafia w Bielance należy do najmniejszych w diecezji przemysko-nowosądeckiej i Polsce. Tworzy ją trzydzieści osób. Parafia podjęła się trudu budowy nowej cerkwi wiosną ubiegłego roku. Starą musiała opuścić. Przejęli ją unici.
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej po raz 14 2013 III 21
Działalność apostoła Pawła to temat, który mieli zgłębić licealiści z różnych regionów Polski, uczestniczący w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Tegoroczną czternastą edycję zmagań młodych teologów rozstrzygnięto 14 marca. – To specyficzna olimpiada – mówią organizatorzy. – Oczywiście zdobyta tu wiedza jest bardzo ważna, ale ważniejsze, co wniosą z niej do swego duchowego życia uczestnicy.
Przegląd Prawosławny jest zagrożony 2013 III 08
Wszyscy dziennikarzy Przeglądu Prawosławnego otrzymali 22 lutego wypowiedzenia z pracy ze strony jednego z jego wydawców, warszawskiej Fundacji Ekumenicznej Tolerancja. Stało się tak w niespełna pół roku po śmierci wielkiego przyjaciela prawosławia, prezesa fundacji Tolerancja Kazimierza Morawskiego, dzięki otwartości którego Przegląd mógł wejść na prasowy rynek i trwać na nim prawie trzy dziesięciolecia.
Pozostał jeden wydawca PP, białostocka Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego.
Gdyby nie Fundacja Ostrogskiego, w maju tego roku – tyle trwa okres wypowiedzenia – ukazałby się ostatni numer Przeglądu.
VII Biesiada z Księciem za nami [FOTO] 2013 III 04
Pięćset osób bawiło się 1 marca na siódmej już Biesiadzie z Księciem. Imprezę integrującą prawosławne środowisko zorganizowała Fundacja księcia Konstantego Ostrogskiego.
Wiec "Za serbskie Kosowo" 2013 II 28
26 lutego, w Białymstoku, upłynął pod hasłem „Za serbskie Kosowo”. Wiec pod taką nazwą zorganizowało Bractwo Trzech Świętych Hierarchów.
Około dwustu osób się z transparentami z treściami potępiającymi oderwanie Kosowa od Serbii, flagami serbskimi i polskimi, po południu zebrało się na białostockim placu miejskim. - To wielce niesprawiedliwe, - mówił przewodniczący Bractwa Trzech Świętych Hierarchów Sławomir Nazaruk - aby chrześcijański, słowiański naród serbski, z którym Polacy mają wiele historycznych – i nie tylko – podobieństw, miał kolejny raz cierpieć z powodu postawy państw europejskich, dlatego też, jako obywatele Podlasia i Polski, nie godzimy się na to! Bóg nie w sile, lecz w prawdzie! Solidaryzujemy się z braćmi Serbami! Kosowo na wieki serbskie!
Komu ile na pisma kierowane do mniejszości 2013 II 24
Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, w którego gestii po podzieleniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazły się sprawy mniejszości narodowych, podjął decyzję o podziale środków przeznaczonych na „Realizację zadań mających na celu odnowę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie języka regionalnego”.
Wesprzyj Serbów – przyjdź na wiec! 2013 II 11
Pięć lat temu, Kosowo – historyczna kolebka Serbów, odłączyła się, a właściwie za przyzwoleniem opinii światowej skandującej hasła demokracji, została odłączona od Serbii. Prawosławni Serbowie zostali pozbawieni dostępu do historycznej siedziby swego patriarchy, swego duchowego i materialnego dziedzictwa w postaci cerkwi i monasterów. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów organizuje wiec poparcia dla Serbów. Dołącz się i Ty! 26 lutego, o godzinie 16.00 przyjdź na plac miejski w Białymstoku. Później, o godz. 18.00, w Centrum Kultury Prawosławnej odbędzie się projekcja filmu „Po kom nie dzwoniat kolokola” o dramatycznej sytuacji Serbów i prawosławnych cerkwi i monasterów w Kosowie.
Za dawanie świadectwa - nagrody księcia Ostrogskiego przyznane 2013 I 12
Książę Konstanty Bazyli Ostrogski, szesnastowieczny możnowładca, jeden z najtęższych umysłów swojej epoki, a przy tym dobroczyńca i obrońca Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej, jest patronem dorocznej nagrody „Przeglądu Prawosławnego”, przyznawanej przez skupioną przy redakcji kapitułę, na czele której stoi redaktor naczelny Eugeniusz Czykwin, za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławia oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan. Laureatami dwudziestej czwartej już jego edycji zostali Bractwo św.św. Cyryla i Metodego, biskup prof. Kallistos Ware i prof. Aleksiej Osipow, Pierwsze Belgradzkie Towarzystwo Śpiewacze, serbski tenisista Novak Djoković i kanał telewizyjny Sojuz. Uhonorowano działalność oświatową, edukacyjną, naukową, kulturalną, charytatywną…
|<  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >  >>  >|