Numer 2(248)    luty 2006Numer 2(248)    luty 2006
fot.Andrzej Karpowicz
Nowaja ziemla
Nowa ziemia
2002 IV 11
W ambasadzie Białorusi w Warszawie odbyła się prezentacja tłumaczenia na język polski poematu Jakuba Kołasa "Nowaja ziamla". Tłumaczem jest Czesław Seniuch. Poemat wydał
DO ŚWIĘTEGO GABRIELA 2002 IV 11
W tym roku ze względu na święta Wielkanocy przesunięto termin pielgrzymowania do Zabłudowa z okazji święta św. dzieciątka Gabriela. Pielgrzymi wyruszą z cerkwi św. Eliasza w Dojlidach 10 maja w piątek między godz. 13 a 14, by zdążyć na wieczorne nabożeństwo, które jak co roku rozpocznie cykl całonocnej modlitwy, zakończony następnego dnia Liturgią świętą, na którą zostali zaproszeni hierarchowie naszej Cerkwi.
Towarzystwo historyków 2002 IV 05
W środowisku białoruskim na początku lat 90. wyróżniła się grupa działaczy. Byli młodzi, dynamiczni, łączyła ich nie tylko rozbudzona świadomość narodowa, ale i ten sam typ wykształcenia. Ukończyli studia historyczne, na różnych uczelniach. Rozmaicie można ten fenomen interpretować. Niewątpliwa pozostaje żarliwość, z jaką rozpoczęli badania nad dziejami swojego narodu.
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2002 IV 05
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej trwać będą od 22 do 26 maja. Organizatorami konkursu, z błogosławieństwa metropolity Sawy, są społeczny komitet organizacyjny Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej oraz stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej. Sprawami merytorycznymi zajmuje się rada programowo - artystyczna z ks. mitratem Michałem Niegierewiczem na czele, zaś organizacyjnymi biuro, którego pracami kieruje Jan Andrejuk.
Uwaga maturzyści 2002 III 29
Bractwo Młodzieży Prawosławnej zaprasza maturzystów w dniach 12 - 14 kwietnia na Świętą Górę Grabarkę. Czas spędzony na modlitwie i rozmowie z opiekunem duchowym może pomóc przygotować się w spokoju do egzaminu.
Kopuła cerkwi św. Onufrego 2002 III 29
W minionym roku zwracaliśmy się do Was z prośbą o finansowe wsparcie remontu głównego budynku monasterskiego. Dzięki Bożej miłości i szczodrej ofiarności wiernych, tak pojedynczych osób jak i całych parafii, czy też firm udało nam się zebrać pieniądze i wymienić cały dach na zabudowaniach. Obecnie stanęliśmy przed jeszcze większym wyzwaniem - całkowitej renowacji więźby dachowej na głównej kopule cerkwi św. Onufrego, przecieki z niej bowiem poważnie zagrażają polichromii świątyni. Tak wielka inwestycja przekracza możliwości finansowe monasteru. Dlatego jeszcze raz prosimy o pomoc.
Festiwal białoruskiej piosenki 2002 III 29
Ogólnopolski festiwal białoruskiej piosenki jest dla Białorusinów w Polsce najważniejszym świętem ich kultury. W tym roku 10 marca miała miejsce jego dziesiąta edycja.
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2002 III 29
Sprawami organizacyjnymi Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej zajmuje się stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej. Do niego należy zdobywanie pieniędzy na festiwal.
Rzecznik na Podlasiu 2002 III 29
Przez kilka dni drugiej połowy marca na Podlasiu przebywał rzecznik praw obywatelskich prof. And
Szkolenie opiekunów 2002 III 29
Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku organizuje szkolenie na opiekunów kolonijnych i obozowych. Zajęcia, które będą odbywały się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, obejmują ogółem 36 godzin. W kursie mogą wziąć udział osoby ze średnim wykształceniem. Kurs jest odpłatny, 80 złotych należy wpłacić na konto: BMP Bank Spółdzielczy w Białymstoku, ul. Zamenhoffa 4, 8060004-126652-27016-11 z dopiskiem "Szkolenie państwowe". Wpłata będzie jednocześnie potwierdzeniem gotowości udziału w kursie. O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć Bractwo powiadomi telefonicznie. Wszelkie informacje na temat szkolenia oraz ankiety zgłoszeniowe uzyskać można w siedzibie Bractwa w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 5 (tel. 0-prefix-85 742 65 28).
|<  <<  <  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139    >