Numer 2(404)    Luty 2019Numer 2(404)    Luty 2019
fot.Anna Radziukiewicz
Na zachodnią Białoruś bez wizy 2019 XI 28
Do Brześcia i Grodna można już jechać bez wizy. O zasadach mówi kierownik wydziału konsularnego białoruskiej ambasady w Warszawie Walerij Cynkiewicz: – Rzeczywiście, zgodnie z dekretem prezydenta Republiki Białoruś z 7 sierpnia 2019 roku nr 300 bez wymogu posiadania wizy i wyłącznie w celach turystycznych można przebywać do piętnastu dni w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”. Strefa obejmuje miasto Brześć, rejony brzeski, żabinkowski, kamieniecki, prużański, miasto Grodno, rejony grodzieński, brzostowicki, wołkowyski, woronowski, lidzki, swisłoczski, szczuczyński.
„W obronie tożsamości” – spotkanie w białostockim CKP 2019 XI 13
Stowarzyszenie „Ruś” zaprasza na spotkanie „W obronie tożsamości” z udziałem red. Anny Radziukiewicz i posła Eugeniusza Czykwina połączone z prezentacją książek „Siewcy” oraz „Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945–1947”. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, w piątek, 15 listopada, o godz. 18.00.
Jan Widacki wybrałby na posła Eugeniusza Czykwina 2019 X 08
Znany prawnik i publicysta, prof. Jan Widacki z Krakowa napisał do ogólnopolskiego tygodnika "Przegląd" felieton "Coś na pocieszenie". Są to jego przedwyborcze rozważania oparte na sondażach, z pytaniem zasadniczym - czy jakaś siła, występująca w koalicji, może być przeciwwagą dla PiS?
Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego dla Włodzimierza Naumiuka i Jana Smyka 2019 X 08
To ważne doroczne wyróżnienie w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury, trafiło w tym roku do ośmiu osób, wśród nich dwojga prawosławnych Ruskich – Włodzimierza Naumiuka i Jana Smyka. Nagrody wręczył 30 września marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki w Operze i Filharmonii Podlaskiej podczas uroczystej gali, zakończonej koncertem.
Aleksander Naumow laureatem Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera 2019 X 08
Prof. Aleksander Naumow jest laureatem I stopnia 30 edycji Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera. To nagroda ogólnopolska, ale jej kapituła jest związana z Łomżą. Nagroda rozsławia to miasto. Jej pomysłodawcą był redaktor Stanisław Zagórski, twórca i pierwszy prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka w Łomży. Nagroda nosi imię pochodzącego z Podlasia historyka, archeologa i znawcy folkloru Zygmunta Glogera.
Doktor Paweł Grabowski nagrodzony 2019 X 08
Zwycięzcą pierwszej edycji nagrody „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód” został dr Paweł Grabowski, twórca hospicjum domowego im. Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie, pomagającego w godnym odchodzeniu ludzi nieuleczalnie chorych z takich gmin jak Michałowo, Gródek, Narew.
Spotkanie - Prawosławie w Kenii 2019 X 07
Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku 10 października o godz. 18.00 na spotkanie z Anną Blakicką o Prawosławiu w Afryce z prezentacją zdjęć z pobytu w Kenii.
Ambasador Białorusi w redakcji Przeglądu Prawosławnego 2019 IX 16
Po raz pierwszy w siedzibie redakcji Przeglądu Prawosławnego gościliśmy ambasadora Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Uładzimira Czuszau. Towarzyszała mu konsul generalna Białorusi Alla Fedorowa i konsul Michaił Golcew.
"Nasza wiara od kuchni. Prawosławie, rodzina, kuchnia" 2019 IX 16
To opasła książka wydana przez mniszki monasteru w Turkowicach. To nie jest zwykła książka kucharska - choć i taką pozostaje w swojej drugiej części. To rzecz o relacji z Bogiem i stworzeniem podczas spożywania posiłków - o potrzebie modlitwy przed i po posiłku, dziękczynienia za Boże dary, o praktyce czytania tekstów świętych lub pouczających podczas posiłków nie tylko w monasterach ale także w rodzinach, o sensie jedzenia razem, spajającym rodzinę, o potrzebie postów.
W Odrynkach święto 2019 IX 16
15 września jest świętem patronów skitu w Odrynkach nad Narwią świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, w tym roku przydającego w niedzielę. To pierwsze święto bez archimandryty Gabriela, założyciela skitu, zmarłego w końcu ubiegłego roku.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|