Numer 4(334)    kwiecień 2013Numer 4(334)    kwiecień 2013
fot.
Kodeks Supraski na liście UNESCO 2007 X 29
Kodeks Supraski, jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków piśmiennictwa słowiańskiego, 20 września oficjalnie trafił na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Płyta na jubileusz 2007 X 29
Swój jubileusz Radio Orthodoxia uczciło płytą. Utrwalono na niej Liturgię św. Jana Złotoustego w dzień pamięci św. Mikołaja arcybiskupa Mir Licyjskich, celebrowaną przez o. Jana Kojło, z udziałem chóru męskiego cerkiewnej Troparion, w opracowaniu muzycznym Romana Zubryckiego.
Supraśl 2007 X 29
Muzeum Ikon w Supraślu powiększyło swoje zbiory o 37 eksponatów, które celnicy odebrali przemytnikom. Przekazane ikony, metalowe krzyże i ołtarzyki pochodzą z wieków XVIII i XIX. Ze zbioru około tysiąca trzystu ikon, jakie są w posiadaniu supraskiego muzeum, blisko tysiąc pochodzi od celników i pograniczników, którzy wyłapali je na przemycie.
GRABARKA – Monaster na Świętej Górze 2007 IX 20
Pomóżmy Grabarce – podczas niedawnych uroczystości apelowano do wiernych. Swoistą cegiełką na ten cel jest album pod takim tytułem, z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia obecności mniszek na Świętej Górze przygotowany przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.
W białowieskim skansenie 2007 IX 20
Ukształtowana na pograniczu Wielkiego Księstwa Litewskiego tradycja budowania drewnianych domów, układu zagród i całych wsi w XX wieku ginęła w oczach. Nie mogąc liczyć na pomoc państwa, grupa młodych ludzi podjęła, wydawałoby się desperacką, próbę ratowania naszego dziedzictwa. W 1978 roku, bez formalnych zezwoleń, pieniędzy ani doświadczenia rozpoczęła wznoszenie skansenu ruskiego budownictwa w Białowieży. Liderem całego przedsięwzięcia był i pozostaje do dziś prof. Anatol Odzijewicz.
Wystąpi Chór Aleksandrowa… 2007 IX 20
Już afisze zapowiadające ich występ wywołują dreszcze emocji. Ci żołnierze idący z pieśnią na ustach do boju i magiczne nazwisko twórcy zespołu – Aleksandrowa. Dzięki nim stale ożywa dramatyczna i zarazem liryczna legenda czasów Wojny Ojczyźnianej i czasu odbudowy. Zespół Armii Czerwonej im. Aleksandrowa to także symbol doskonałości artystycznej, to niepowtarzalny styl chóralnej interpretacji. Oddajmy się urokowi tej muzyki, która powstała z potrzeby chwili, dla ukojenia cierpień i krzywd, jakie zgotował człowiekowi drugi człowiek. Posłuchajmy Kalinki, pieśni o drodze, pieśni o słowiku…
Upamiętni ich kaplica 2007 IX 20
Po wieloletnich trudnych staraniach przy cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku stanie kaplica, upamiętniająca tysiące ofiar wyznania prawosławnego, które zginęły na frontach II wojny światowej, bądź zostały zamordowane w latach powojennych. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia – Stowarzyszenie Budowy Pomnika Prawosławnych Mieszkańców Białostocczyzny Zabitych, Zamordowanych, Zaginionych i Zamęczonych w latach 1939-1956 – uważają, że budowa kaplicy będzie długiem spłaconym naszym przodkom, którzy oddali swoje życie w walce o wyzwolenie, bądź zginęli jako męczennicy za wiarę i narodowość.
Tęczą malowane 2007 IX 20
Tak nazwano wystawę fotografii Jana Słodowskiego. Podtytuł – drewniane cerkwie Podlasia – wyjaśnia wszystko. Przygotowana przez Białostocki Ośrodek Kultury, otwarta zostanie 25 września o godz. 17 w foyer Forum przy ulicy Legionowej.
W Holi na jarmarku 2007 IX 20
Coroczne Jarmarki Holeńskie to oczekiwane wydarzenie poleskiego lata. Choć w przedostatnią niedzielę lipca nad poleskimi lasami i wioskami, poczynając od Dratowa, przez Sosnowicę, po Wyryki i okolice Urszulina, przeszła trąba powietrzna, która narobiła sporo szkód, główne uroczystości liturgiczne, festiwalowe prezentacje artystyczne i wystawy rękodzieła, odbyły się przy pięknej, słonecznej pogodzie.
Zioła o. Gabriela 2007 VIII 29
O ziołach i ich zastosowaniu 2 czerwca w Supraślu opowiadał archimandryta Gabriel. Jego wykład znalazł się programie XII supraskich spotkań z naturą i sztuką. Do zajazdu Zajma przyszły tłumy zainteresowanych.
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|