Numer 3(369)    Marzec 2016Numer 3(369)    Marzec 2016
fot.
W Rogaczach święto 2007 VIII 29
Św. Antoniego Pieczerskiego świętuje Cerkiew 23 lipca, szczególnie uroczyście w Rogaczach. 22 lipca rozpoczyna się cykl nabożeństw od wsienoszcznej. Cerkiew jest otwarta całą noc. O godz. 22 wierni gromadzą się na akatyście do św. Antoniego, pół godziny przed północą na panichidzie. O godzinie 6 rano jest pierwsza św. Liturgia. Wtedy wiele osób przyjmuje priczaszczenije. Godz. 8 to oświęcenie wody, godz. 10 – główna Liturgia.
W Rogaczach remont 2007 VIII 29
Rogaczach, które od Milejczyc dzieli siedem kilometrów, w 1872 r. spłonęła drewniana cerkiew. Rok później na jej miejscu postawiono inną drewnianą. Przywieziono ją z Dubin koło Hajnówki. Tam bowiem zbudowano murowaną. Stara nie była potrzebna. Dzwonnica najprawdopodobniej została dobudowana do przywiezionej cerkwi. Jej górną część wykonano z samych desek. Po ponad stu latach dzwonnica odchyliła się od pionu o około pół metra.
Ekumenicznie o więziennictwie 2007 VIII 29
Ekumeniczna konferencja kapelanów więziennych okręgu lubelskiego Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego odbyła się 22 i 23 maja w Jabłecznej i Kodniu. W konferencji wziął udział dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej ppłk Kajetan Dubiel oraz dyrektorzy więzień i aresztów śledczych z województwa lubelskiego.
Arcypasterskie wizyty 2007 VIII 29
Arcybiskup łódzko-poznański Szymon i biskup pomocniczy Paisjusz (przypomnijmy, że jego chirotonia odbyła się 13 kwietnia; otrzymał wtedy tytuł biskupa piotrkowskiego) w czerwcu wspólnie, w licznej asyście duchownych, odwiedzili dwie parafie swojej diecezji.
Bielskie cerkwie, parafia i ikony 2007 VIII 29
Bractwo św.św. Cyryla i Metodego oddział w Bielsku Podlaskim wraz z katechetką Ireną Jarocewicz zorganizowało konkurs „Bielskie cerkwie, parafie i ikony”.
Mur wokół cerkwi 2007 VIII 29
W Siemiatyczach plac wokół cerkwi św. św. Piotra i Pawła został już otoczony z trzech stron kamiennym parkanem. Trwa jego budowa od strony północnej.
Pomóżmy Jabłecznej 2007 VIII 29
Drodzy Bracia i Siostry
Pomóżmy parafii w Krynicy 2007 VIII 29
Parafia św. Włodzimierza w Krynicy apeluje do czytelników „Przeglądu Prawosławnego”: pomóżcie w naprawie i ostatecznym wykończeniu, wybudowanej piętnaście lat temu naszej świątyni.
Tadeusz Żaczek laureatem 2007 VIII 29
Na piąte biennale fotografii czarno-białej w Radomiu wpłynęło ponad trzysta prac 84 au-torów. Tematem biennale była postać ludzka w pejzażu.
List z Chicago 2007 VIII 29
Proboszcz parafii św. Józefa w Crescent w stanie Ilinois w USA, o. John Matusiak wraz z matuszką Barbarą, dziękują bardzo Annie Radziukiewicz i Eugeniuszowi Czykwinowi za przesłanie cennej książki „Swiet s Wostoka”. Książkę wręczyła Eugenia Litwińczyk.
|<  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >  >>  >|