Numer 4(226)    kwiecień 2004Numer 4(226)    kwiecień 2004
fot.Wiesław Zieliński
Wspomóżmy Grabarkę 2008 XII 07
Wykonano elewację budynku, wstawiono okna i drzwi, wykończono dach, położono rynny, duża sala konferencyjna, mogąca pomieścić około czterystu osób, też już jest gotowa, sąsiadująca z nią kuchnia także wykończona i wyposażona.
Sybiracy docenili współpracę 2008 XII 07
Podziękowania za kilkunastoletnią współpracę z Sybirakami doczekał się ks. komandor Aleksander Szełomow, dziekan Marynarki Wojennej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Uhonorowano go medalem Pro Memoria.
ALEKSANDER NEWSKI W FILHARMONII I INTERNECIE 2008 XII 07
W 1938 Sergiusz Eisenstein nakręcił film „Aleksander Newski”. Muzykę, kantatę na orkiestrę symfoniczną, chór i mezzosopran, napisał Sergiusz Prokofiew.
W nowej parafii 2008 XII 07
9 października 2008 roku dla prawosławnych z białostockich osiedli Bacieczki i TBS był dniem szczególnym. Cerkiew prawosławna wspomina wtedy świętego apostoła i ewangelistę Jana Teologa, który jest patronem parafii przy ulicy Kołłątaja. Ta najmłodsza w mieście cerkiew po raz pierwszy obchodziła swój chramowyj praznik. Nową parafię erygował w zeszłym roku arcybiskup Jakub. 30 czerwca 2007 został poświęcony krzyż na placu cerkiewnym, a 25 listopada władyka odprawił pierwszą św. Liturgię w tymczasowej świątyni.
W KĘTRZYNIE ŚWIĘTO 2008 XII 07
Cerkiew Narodzenia Bogarodzicy w Kętrzynie przybrała przed swym parafialnym świętem uroczysty wygląd. Przedsiębiorca budowlany Piotr Makaryk, parafianin, w czynie społecznym położył na cerkwi nową elewację, rzemieślnik z Białegostoku wykonał nowe bramy. Dzięki zabiegom proboszcza parafii, o. Witalisa Czyżewskiego, na Ukrainie kupiono nową grobnicę, płaszczenicę, panikadiło i siemiswiecznik. Ofiary na te zakupy płynęły ze strony parafian i sponsorów. O idealny wręcz porządek w cerkwi i wokół niej zadbały miejscowe żony mironosice.
Olimpiada prawosławnej wiedzy religijnej 2008 XII 07
Tematem ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w roku szkolnym 2008/09 będzie „Eklezjologia prawosławna”. Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej. Jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.
Dom w Grabarce potrzebuje windy 2008 XI 02
Zwracaliśmy się przed miesiącem do Czytelników z prośbą o pomoc w zainstalowaniu windy w Domu Opieki Społecznej w Grabarce.
Mnisi z Wysowej proszą 2008 XI 02
Drodzy Czytelnicy, umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry
1938 Wędrująca wystawa 2008 XI 02
Bywają wystawy, które pojawiają się w jednym miejscu i to tylko na czas ich otwarcia, po czym umierają, pozbawione oglądających. Nie należy do nich wystawa opowiadająca o dwóch dramatycznych letnich miesiącach 1938 roku, które przyniosły barbarzyńską akcję burzenia cerkwi.
Wysiedleni, wypędzeni 2008 XI 02
Ukazała się książka Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki,1939-1959. Atlas ziem Polski. Tematyka obejmuje zagadnienia ciekawe, ale też niezmiernie bolesne – przymusowe ruchy ludności na ziemiach objętych, zmieniającymi się w tym czasie, granicami Polski. W latach 40. i 50. XX wieku migracje na tych ziemiach, w ocenach historyków, były bodaj najintensywniejsze i zmieniły etnicznie oblicze tej części kontynentu w sposób zasadniczy. Wydawca postawił sobie za cel stworzenie pozycji przystępnie traktującej o najnowszej historii - latach 40. i 50. XX wieku. To udało się osiągnąć, dzięki przejrzystej strukturze rozdziałów. Zawsze otwiera je kalendarium z najważniejszymi dla danej mniejszości datami, po którym następuje tekst zasadniczy i podsumowanie w postaci zbioru tekstów źródłowych. Uwagę odbiorcy przyciągają właśnie materiały, nad jakimi pracują historycy – uchwały, stenogramy, notatki z tajnych posiedzeń, ogłoszenia i obwieszczenia, przy czym wiele tych źródeł jest pokazanych w formie dobrej jakości skanogramów – jednocześnie można poznać i ich treść, i wygląd.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|