Numer 4(298)    kwiecień 2010Numer 4(298)    kwiecień 2010
fot.
Centrum Kultury Białoruskiej 2008 IX 12
W Warszawie 1 lipca, podczas święta Niepodległości Republiki Białoruś, otwarto Centrum Kultury Białorusi.
Winda potrzebna natychmiast 2008 IX 12
Winda w Domu Opieki Społecznej we wsi Grabarka, prowadzonym przez Cerkiew, jest potrzebna jak powietrze. Wymagają tego normy unijne. Jeśli w krótkim czasie nie uzbieramy pieniędzy na windę, dom opieki zostanie zamknięty i jego pensjonariusze znajdą się na bruku albo będą musieli znaleźć miejsce w innym domu.
Mnisi z Wysowej 2008 IX 12
W połowie maja 2008 roku arcybiskup przemysko-nowosądecki Adam erygował dom zakonny w Wysowej. W domu posługę modlitewną niosą dwaj mnisi – Mojżesz (Klebus) i Pafnucy (Jakimiuk). O. Mojżesz ostatnie dwanaście lat był mnichem w Ujkowicach, o. Pafnucy w Jabłecznej. Siedzibą domu zakonnego jest od niedawna duży dom, stojący naprzeciwko cerkwi św. Michała Archanioła.
Władyka Jakub arcybiskupem 2008 VIII 01
16 czerwca, w drugi dzień święta Zesłania Świętego Ducha na Apostołów, uroczystościom w białostockiej parafii Świętego Ducha przewodniczył metropolita Sawa. Towarzyszyli mu arcybiskupi łódzki i poznański Szymon, wrocławski i szczeciński Jeremiasz, lubelski i chełmski Abel oraz biskupi – grodzieński i wołkowyski Artemiusz, białostocki i gdański Jakub, supraski Grzegorz, siemiatycki Jerzy i piotrkowski Paisjusz. W tym dostojnym gronie metropolita Sawa odczytał dekret o podniesieniu władyki Jakuba do godności arcybiskupa. Niech Bóg zachowa Was, Władyko, na długie lata!
Album o prawosławiu 2008 VIII 01
Ukazał się album ze zdjęciami Piotra Sawickiego i tekstem ks. Henryka Paprockiego „Prawosławie w Polsce”. Jego wydawcą jest wydawnictwo Bosz. Promocję książki, która miała miejsce w czerwcu rozpoczęto koncertem śpiewów cerkiewnych młodzieżowego chóru pod dyrekcją o. Aleksandra Łysynkiewicza w katedralnej cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku. W Muzeum Podlaskim gości zgromadzonych na promocji, powitał gospodarz placówki, dyrektor Andrzej Lechowski.
Nowosielski i archetypy w Supraślu 2008 VIII 01
W dużej, ważnej wystawie „Obraz nie ludzką ręką malowany. Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy”, po raz pierwszy pokazanej w salach wałbrzyskiego BWA na Zamku Książ, pisaliśmy w listopadzie. Robiła wielkie wrażenie. Pomysłodawca i jeden z kuratorów (drugim jest Alicja Młodecka), Michał Bogucki, zestawił dwanaście tematów ikonograficznych, obecnych w twórczości Nowosielskiego, z dawnymi, kilkusetletnimi ikonami, które przyjechały z ukraińskich muzeów we Lwowie i Kijowie (a wszyscy, którzy kiedykolwiek słyszeli o malarzu wiedzą, że to zetknięcie się w latach wojny z lwowską kolekcją ikon odmieniło jego spojrzenie na sztukę) i o wiele skromniejszą grupą z muzeów w Polsce (Sanok, Biała Podlaska, Supraśl) i zbiorów prywatnych.
Władyka Miron arcybiskupem 2008 VI 28
W dniu jubileuszu dziesięciolecia sakry biskupiej, 10 maja 2008 roku, biskup hajnowski Miron, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, został podniesiony do godności arcybiskupa. Dekret metropolity Sawy o nadaniu tej godności odczytano w Białej Podlaskiej.
Jubileusz sakry biskupiej 2008 VI 28
10, 11 i 12 maja 1998 roku przyniosły naszej Cerkwi chirotonię trzech młodych archimandrytów – Mirona, Jakuba i Grzegorza. W maju tego roku dziękowaliśmy za ich dziesięcioletnią biskupią posługę – władyce Mironowi w Białej Podlaskiej, władykom Jakubowi i Grzegorzowi w Białymstoku, tuż po św. Liturgii, odprawionej w dniu św. Mikołaja. Na uroczystości przybyli arcybiskup łódzko-poznański Szymon i biskup piotrkowski Paisjusz, przedstawiciele władz i wierni. Dołączamy się i my do jubileuszowych życzeń.
Rok Ostrogskiego w Supraślu i Białymstoku 2008 VI 28
Główne uroczystości upamiętniające jubileusz czterechsetlecia śmierci księcia Konstantego Ostrogskiego w Polsce będą miały miejsce 10 i 11 sierpnia w Supraślu i Białymstoku. Organizatorem uroczystości jest diecezja białostocko-gdańska i Fundacja Ostrogskiego.
Władyka Jeremiasz rektorem ChAT 2008 VI 28
Nowym rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na lata 2008-2012 został arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|