Numer 3(321)    marzec 2012Numer 3(321)    marzec 2012
fot.Jarosław Charkiewicz
Książeczka do nabożeństwa 2008 VI 28
Tak nazwać można dwujęzyczne wydanie „Świętej Liturgii św. Jana Złotoustego” – po cerkiewnosłowiańsku (alfabetem łacińskim) i polsku (tekst oficjalny, zatwierdzony przez sobór biskupów). Obie wersje ustawiono obok siebie, bez trudu więc śledzi się je równolegle.
Cegiełką do... 2008 VI 28
„To, co nas łączy. Cegiełką do…” to mikroprojekt, którego celem było nawiązanie transgranicznej współpracy między prawosławną młodzieżą z Polski, Ukrainy i Białorusi, co w przyszłości pomoże utworzyć Centrum Współpracy Wschód-Zachód.
Złoty Gryf dla Orthdruku 2008 VI 28
Przygotowany przez Muzeum Podlaskie album „Ikona. Obraz i słowo – między tym co ulotne a wieczne”, wyróżniony został podczas organizowanego przez Polską Izbę Druku konkursu poligraficznego o „Złotego Gryfa”.
Nowy płaszcz na soborze 2008 VI 28
Remont hajnowskiej cerkwi Świętej Trójcy można porównać do przyodziania nowego płaszcza. Ów płaszcz widać już na południowej ścianie świątyni. Ścianę docieplono, pokryto nowym tynkiem i pomalowano. Jeden metr kwadratowy takiej operacji kosztuje 180 złotych. Koszt ocieplenia całej cerkwi wyniesie około 200 tysięcy złotych. Stonowana barwa nowej elewacji dodaje świątyni spokojnej elegancji. Skorzystano z bardzo udanej palety barw.
Rosjanie staroobrzędowcy w Polsce 2008 III 02
Wciąż wśród nas żyją, ale już od kilkudziesięciu lat nie jako zwarta, podkreślająca swą odmienność grupa. Ich przodkowie, którzy zagościli na ziemiach Rzeczypospolitej, uciekając przed religijnymi prześladowaniami w Rosji, zajmowali się niemal wyłącznie rolnictwem. Współczesne pokolenia wybrały miasto, a tam wielu uległo asymilacji, przyjęło inne wzory i style życia.
Swiatki w dworku grafa 2008 III 02
Rosyjski graf Nikołaj Nikołajewicz von Driesen byłby bardzo zadowolony. Oto na Swiatki jego białostocka usad’ba, w której obecnie mieści się Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, znów napełniła się kolędami i gwarem zaproszonych osób. A to za sprawą Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego, które po raz kolejny urządziło tam „Swiatyje wieczera”.
Wczesne prace metropolity Sawy 2008 III 02
W 2008 roku upływa 70 lat od dnia urodzin metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz 10-lecie jego wyboru na zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce. Aby upamiętnić oba te wydarzenia Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało zbiór prac metropolity Sawy z lat 1960-1970, a więc jeszcze zanim został archimandrytą, a następnie biskupem. Artykuły te, wydane po rosyjsku, były publikowane w ówczesnym głównym organem prasowym Cerkwi „Cerkiewnym Wiertniku”. Jest to jedynie część prac przyszłego metropolity, powstałych w tym okresie.
Nagrody Glogera 2008 II 21
Wśród laureatów ubiegłorocznej edycji nagrody im. Zygmunta Glogera, przyznawanej przez łomżyńskie stowarzyszenie Stopka, znalazł się o. Leoncjusz Tofiluk, dyrektor Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Wystąpił w zacnym towarzystwie. Pierwszą nagrodę przyznano wybitnemu historykowi prof. Henrykowi Samsonowiczowi, drugą – socjologowi prof. Ludwikowi Malinowskiemu i trzecią o. Tofilukowi. Wśród osób wyróżnionych znalazł się wójt gminy Narewka Mikołaj Pawilcz, którego uhonorowano głównie za stworzenie, na bazie dawnych szkół, galerii im. Tamary Sołoniewicz i ośrodka edukacji ekologicznej w Siemianówce.
Encyklopedia ikon Matki Bożej 2008 II 21
Andronikowska, Betlejemska, Boleściwa, Chełmska, Chlebowa, Częstochowska, Dodanie Mądrości, Dońska, Pocieszycielka Strapionych, Smoleńska, Trójręka… Ikony Matki Bożej mają mnóstwo określeń. Miejsce Bogarodzicy w prawosławnej ikonografii jest wyjątkowe.
Nagroda św. Brata Alberta dla o. Petara 2008 II 21
12 grudnia w Pałacu na Wodzie w Warszawskich Łazienkach wręczono laureatom nagrody św. Brata Alberta. Ufundowana przed 32 laty przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną nagroda początkowo była przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej i charytatywnej. Z czasem rozszerzono ją o ludzi zasłużonych w działalności społecznej i ekumenicznej.
|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|