Numer 10(400)    Październik 2018Numer 10(400)    Październik 2018
fot.
„Życie, choroba, śmierć” już się ukazała 2008 II 21
Staraniem Fundacji Ostrogskiego ukazała się książka „Życie, choroba, śmierć”, jako owoc pracy zbiorowej.
Piękno i przeobrażenie 2008 II 21
– Większość patrzy na cerkiew jako na bryłę architektoniczną, ale esencją cerkwi jest jej wnętrze – mówił 15 grudnia podczas otwarcia wystawy zdjęć Jana Słodowskiego „Tęczą malowane” w bielskim ratuszu władyka bielski Grzegorz. Cerkiew to Niebo na ziemi. Ta cząstka Nieba na ziemi, która stanowi sacrum, jest czymś wielkim i niepowtarzalnym. W cerkwi obfituje łaska Ducha Świętego, która przeobraża człowieka. Każdy kto czuje piękno – podkreślał władyka – pragnie przeobrażenia. Przeobrażenie jest procesem całego życia. Człowiek przeobraża się wszędzie, w każdym momencie. Oglądając te zdjęcia, zobaczycie na nich i cerkwie, i wiele twarzy, które ożywiają cerkiewną architekturę. Wielu z tych twarzy nie ma już wśród nas, a niektóre, powiedziałbym, były gigantami ducha.
Nagroda dla prof. Pawluczuka 2008 II 21
Prof. Włodzimierz Pawluczuk, socjolog i religioznawca z Uniwersytetu w Białymstoku, znany tak z osiągnięć naukowych, jak i literackich, wyróżniony został cenioną nagrodą im. Witolda Hulewicza, przyznawaną przez warszawski oddział Związku Literatów Polskich i Oficynę Literatów i Dziennikarzy „Pod wiatr”. Otrzymał ją – jak uzasadniło jury – za nauczanie filozofii człowieka na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Podczas uroczystości profesor żartobliwie zaznaczył, że choć pisze głównie dla socjologów i filozofów, to nagradzają go literaci. Znany pisarz Edward Redliński podkreślił zaś, że gdyby nie książki profesora i kontakt z nim, sam napisałby cztery razy mniej.
Koszykarskie turnieje 2008 II 21
XII ogólnokrajowy turniej piłki koszykowej młodzieży prawosławnej przeprowadzili 17 listopada Prawosławna Organizacja Sportowa Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Prawosławny Klub Sportowy Dynamis. Wzięły w nim udział 33 drużyny, złożone z uczniów gimnazjów i szkół średnich z Białegostoku, Zabłudowa i Krynek. Zwycięzcy otrzymali puchary i medale, wszyscy uczestnicy pamiątkowe koszulki, piłki, statuetki.
Konsultacje uczniowskie 2008 II 21
Wzorem lat ubiegłych, staraniem członków koła terenowego Bractwa św.św. Cyryla i Metodego w Białymstoku wznowiono konsultacje dla uczniów na różnych poziomach edukacyjnych. Nieodpłatnej pomocy w nauce udzielają doświadczeni nauczyciele wolontariusze. Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5, w sali 11. Obecnie prowadzone są z zajęcia z matematyki i fizyki.
Komputerowa nietrzeźwość 2007 XII 28
Ewangeliczne wezwanie „Trzeźwymi bądźcie!” coraz częściej rozciągamy na inne niż alkoholizm
O Bogu, przyrodzie i ludziach... 2007 XII 28
Tym razem do Supraśla 2 listopada Fundacja im. Księcia Ostrogskiego zaprosiła młodych ludzi na kolejne – jednodniowe – spotkanie. Pierwsze, dwudniowe, odbyło się w sierpniu w Siemianówce. Długi weekend – przerwę w nauce czy pracy – po prostu trzeba było wykorzystać.
Życie, choroba, śmierć 2007 XII 28
Jeszcze w tym roku staraniem Fundacji Ostrogskiego zostanie wydana książka „Życie, choroba, śmierć”, owoc pracy zespołu.
II Biesiada z Księciem 2007 XII 28
Spotkamy się znów w Supraślu 9 lutego 2008 roku, w sobotę, na drugiej Biesiadzie z Księciem. Ubiegłoroczne spotkanie zebrało bardzo dobre opinie dwustu biesiadników. Dlatego chcemy inicjatywę kontynuować, tym bardziej że rok 2008 jest szczególny. W lutym mija czterysta lat od śmierci patrona naszej fundacji, księcia Konstantego Ostrogskiego, wielkiego obrońcy prawosławia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uważamy, że wszystko co przypomina o tym znaczącym mężu i rodzie Ostrogskich, jest potrzebne.
Nagrody od marszałka 2007 XII 28
Nagrody od marszałka
|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|