Numer 11(221)    listopad 2003Numer 11(221)    listopad 2003
fot.Andrzej Konachowicz
Liturgia apostoła Jakuba 2007 XII 28
Cerkiew czci czwartego listopada pamięć apostoła Jakuba, niebiańskiego patrona władyki białostocko-gdańskiego Jakuba. Tego dnia w soborze św. Mikołaja jest odprawiana Liturgia święta apostoła Jakuba.
Tęczą malowane 2007 XII 28
To tytuł wystawy fotografii Jana Słodowskiego, przygotowanej przez Białostocki Ośrodek Kultury, a otwartej 25 września w foyer Forum. Na uroczystość przybył biskup białostocko-gdański Jakub.
Dwa krzyże z Suraża 2007 XII 28
W 1863 roku powstańcy polscy powiesili proboszcza parafii prawosławnej w Surażu o. Konstantego Prokopowicza. Pochowano go na cmentarzu w Zawykach przy filialnej cerkwi.
W Bobrownikach stanie cerkiew 2007 XI 06
Bracia i Siostry.
Odradza się świątynia 2007 XI 06
W Komańczy 14 października, podczas święta Opieki Matki Bożej, arcybiskup przemysko – nowosądecki Adam, któremu towarzyszyli o. Jan Antonowicz, kanclerz kancelarii, o. Julian Felenczak, dziekan dekanatu nowosądeckiego, o. Marek Gocko, proboszcz i o. protodiakon Antoni Jary, wmurował kamień węgielny z cząstką relikwii św. męczennika Maksyma pod nową świątynię oraz poświęcił płytę granitową w kształcie krzyża greckiego z okolicznościowym napisem, ustawioną w miejscu przyszłego ołtarza. Akt ten symbolicznie rozpoczął nowy etap dzieła odbudowy cerkwi.
Zaproszenie do chałupy 2007 XI 06
Na otwarcie wnętrz chałupy białoruskiej z Grzybowszczyzny Starej i chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek-Buci zaprosiło 19 października Muzeum Podlaskie w Białymstoku do Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach Muzeum. Kuratorem ekspozycji pierwszego wnętrza jest Artur Gaweł, drugiego Jerzy Cetera.
W Muzeum Ikon po roku 2007 XI 06
Supraskie muzeum skończyło rok. Z wielką pompą otwierano je dwa razy – 5 października 2006 i 10 lutego 2007 roku. Czas pomiędzy uroczystościami wykorzystano na udoskonalenie ekspozycji. Celem przygotowującego ją zespołu, kierowanego przez Lecha Nowackiego i Tatianę Misiejuk, było odwołanie się nie tylko do intelektu, ale i emocji zwiedzających. Efekt przeszedł oczekiwania. Fachowcy wyrazili uznanie, przyznając placówce nagrodę Sybilli, za muzealne wydarzenie roku. Zwiedzający głosują nogami. Od lutego do września przybyło ich ponad trzydzieści tysięcy. Więcej nie mogło – sal wystawowych nie ogląda się indywidualnie, a wyłącznie w grupie z przewodnikiem.
Długi weekend dla młodych 2007 XI 06
Supraśl, 3 listopada, sobota to miejsce i czas kolejnego spotkania młodych proponowanego przez Fundację Ostrogskiego. Fundacja szczególnie zaprasza tych, którzy skorzystali z naszej sierpniowej oferty w Siemanówce.
W Krakowie o muzyce bizantyńskiej 2007 XI 06
Lykourgos Angelopoulos jest wybitnym muzykiem, założycielem i dyrygentem Greckiego Chóru Bizantyńskiego, dyrektorem Szkoły Muzyki Bizantyńskiej, wykładowcą muzyki bizantyńskiej w ateńskich konserwatoriach. W swoich studiach skupia się na jej powiązaniach z zachodnimi tradycjami chorałowymi. Na płytach wielokrotnie rejestrował chorał bizantyński, ambrozjański i rzymski.
Turniej koszykówki 2007 XI 06
Prawosławna Organizacja Sportowa diecezji białostocko-gdańskiej zaprasza młodzież prawosławną – dziewczęta i chłopców – w sobotę 17 listopada na XII Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej. Rozpocznie się on o godz. 8.30 w gimnazjum nr 18 w Białymstoku, przy ul. Magnoliowej 13.
|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|