Numer 10(340)    październik 2013Numer 10(340)    październik 2013
fot.Anna Radziukiewicz
Książka o metropolicie Antonim Suroskim 2009 VI 24
Prezentacja książki Andreja Zajcewa „Metropolita Antoni Suroski: życie, twórczość, misja” odbyła się 12 maja w Domu Rosyjskiej Zagranicy im. Sołżenicyna w Moskwie. Książka ukazała się w serii „Złota fundacja chrześcijaństwa” i jest pierwszą pozycją napisaną w języku rosyjskim o jednym z najbardziej znanych hierarchów XX wieku, którego kazania głęboko poruszają kolejne pokolenia wiernych.
Sobór św. Mikołaja zostanie odrestaurowany 2009 VI 24
Uroczyste podpisanie dokumentów, powołujących międzynarodową fundację na rzecz odbudowy morskiego soboru św. Mikołaja w Kronsztadzie odbyło się 18 maja w tym mieście.
„Słowo pasterza” w TV 2009 VI 24
Rosyjscy widzowie znają ten program doskonale. „Słowo pasterza” ukazuje sie od piętnastu lat i od piętnastu lat prowadzi go niezmiennie wcześniej metropolita, obecnie patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył.
Prawa człowieka w chrześcijańskiej tradycji 2009 VI 24
Pod takim hasłem odbyła się w Belgradzie międzynarodowa konferencja z udziałem duchownych, polityków, dyplomatów, działaczy społecznych, przedstawicieli nauki i kultury Rosji, Serbii, Bułgarii, Słowenii i Czarnogóry. Jej organizatorami było przedstawicielstwo Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Belgradzie, Chrześcijańskie Centrum Kultury, oddział Fundacji Adenauera w Serbii.
Order godności dla patriarchy 2009 VI 24
Patriarcha serbski Paweł został laureatem orderu godności, przyznanego przez Międzynarodową Ligę Obrony Godności Człowieka i Bezpieczeństwa.
Pielgrzymka do Dachau 2009 VI 24
Pierwszy krestnyj chod prawosławnej młodzieży odbył się 8-9 maja w Niemczech. Dwunastokilometrowa trasa rozpoczęła się w skicie św. Hioba Poczajowskiego w Monachium, zakończyła w byłym obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie znajduje się rosyjska prawosławna kaplica – pomnik.
Prośba o skruchę 2009 VI 24
Katolikos-patriarcha całej Gruzji Eliasz II wezwał wiernych do ogłoszenia 28 kwietnia dniem skruchy za popełnione grzechy.
Wystawa ikon pod Paryżem 2009 VI 24
„Skarby bułgarskiego ikonopisania” – pod takim hasłem zorganizowano wystawę w muzeum Saint Chapelle pod Paryżem. Widzowie mogą obejrzeć osiemdziesiąt ikon, reprezentujących wszystkie epoki i szkoły bułgarskiego ikonopisania od momentu powstania bułgarskiego państwa do XIX wieku.
Biała Ruś – siostrze Serbii 2009 VI 24
Przed członkami stałej komisji do praw człowieka, stosunków międzynarodowych i środków masowego przekazu wystąpił w izbie białoruskiego parlamentu, biskup raszko-prizreński i kosowsko-metochijski Artemij.
Problemy z raskolnikami 2009 IV 17
Zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, metropolita Włodzimierz, poinformował o naruszeniu jej praw. – Niestety, w związku z nieszczęsnymi raskołami nasza Cerkiew do dziś nie ma katedralnego soboru. Włodzimierzowski sobór nam odebrano. Kiedy pojawia się pytanie o zwrocie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej cerkiewnego majątku (który powinien do niej należeć po rozpadzie Związku Radzieckiego), raskolnicy natychmiast zgłaszają swoje pretensje: „A co dla nas?” – powiedział w wywiadzie dla ukraińskiej gazety „Stolicznyje Nowosti”.
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|