2015 VI 29 W Białymstoku wyświęcono cerkiew św. Mikołaja Serbskiego

Wyświęcenia cerkwi św. Mikołaja Serbskiego, znajdującej się w domu parafii św. Jana Teologa w Białymstoku na Bacieczkach dokonał 28 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub, biskup supraski Grzegorz oraz władyka serbskiej Cerkwi Milutin. Podczas św. Liturgii modlili się duchowni z Polski, Serbii i Ukrainy. Śpiewali Serbowie.

Niezwykle ważnym wydarzeniem stało się przekazanie do tej cerkwi relikwii św. Mikołaja Serbskiego, jak określił biskup Milutin, najważniejszego po św. Sawie świętego ziemi serbskiej, za sprawą którego dzieje się mnóstwo cudów. Do relikwii mogą teraz przykładać się wierni Cerkwi w Polsce. Więcej o uroczystościach w sierpniowym wydaniu PP. (ar)

Fot. Władyka Milutin z relikwiami św. Mikołaja Serbskiego
Anna Radziukiewicz