2016 VII 12 Ikona św. Paisjusza w Białymstoku

11 lipca powitano przy cerkwi św. Eliasza w Dojlidach ikonę św. Paisjusza Hagioryty. Ikona przybyła ze Świętej Góry Atos. Tam została napisana przez ucznia św. Paisjusza, Paisjusza. Dla naszej cerkwi ufundował ją przedsiębiorca z Mińska, Konstantin Gieorgijewicz Szawiel. Do nas trafiła z błogosławieństwa atoskich ojców, za pośrednictwem Marka Jakimiuka, szefa hajnowskiego Bratczyka.
Kolumna samochodów z ikoną ruszyła z Dojlid do cerkwi św. Jerzego w Białymstoku. Tu została powitana przez biskupa supraskiego Grzegorza, proboszcza parafii św. Jerzego o. Grzegorza Misijuka, duchownych parafii św. Jerzego i wielu innych parafii, nie tylko białostockich, przez tysiące wiernych, którzy przez wiele godzin stali w kolejce, by pokłonić się ikonie świętego, którego pamięć obchodzimy 12 lipca, w dniu świętych apostołów Piotra i Pawła. Nabożeństwa trwały niemal całą noc i zostały zakończone 12 lipca uroczystą Liturgią św. z krestnym chodem, podczas którego była niesiona ikona Światogorca. (Więcej o uroczystościach w sierpniowym wydaniu PP.) (ar)