2016 IX 27 W Fastach wyświęcono krzyż

W Fastach od strony ołtarzowej cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego stanął nowy krzyż, ufundowany przez parafian i ludzi dobrej woli. Zajął miejsce starego, powalonego przez wichurę. Ma niezwykle wysmakowane proporcje, o kształcie rzadko spotykanym na Białostocczyźnie.
Arcybiskup białostocki i gdański Jakub poświęcił krzyż podczas krestnego chodu w czasie Liturgii św. służonej w podbiałostockiej parafii w Fastach w czasie parafialnego święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, które zgromadziło wielu duchownych i wyjątkowo dużo wiernych. Władyka mówił o krzyżu, który dla chrześcijan stał się symbolem nie kaźni lecz chwały i zwycięstwa życia nad śmiercią. Wyraził zadowolenie z powodu energicznej pracy nowego proboszcza fastowskiej parafii o. Piotra Augustyńczyka i wikariusza o. Piotra Borowika. Cieszył się, że dom parafialny przeżywa remont i że w nim znajdzie się miejsce do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Wieś Fasty w swoim zagospodarowaniu przestrzennym przypomina teraz miejskie, rozbudowujące się osiedle o pełnej infrastrukturze i z dobrymi drogami. Wśród nowych mieszkańców są i prawosławni. Dlatego przed młodymi duchownymi stoją wyzwania. Parafianie już dziś dobrze oceniają odpowiedź duchownych na te wyzwania. (ar)