Numer 9(219)    wrzesień 2003Numer 9(219)    wrzesień 2003
fot.Wiesław Zieliński