Numer 7(241)    Lipiec 2005Numer 7(241)    Lipiec 2005
fot.Krzysztof Miszułowicz
2018 I 31 Pomóżmy Annie Sawczyszyn

Anna ma czterdzieści lat, jest mamą trzyletniej Milenki. Zachorowała dwa lata temu. Zdiagnozowano u niej raka piersi. Poddana została chemioterapii, amputacji piersi oraz radioterapii. Pół roku po zakończeniu leczenia stwierdzono przerzuty do kości. Kolejny raz usunięto guzy i poddano ją chemioterapii. Niestety, w trakcie chemioterapii znaleziono kolejny guz i wdrożono trzecią chemię, gdyż poprzednia prawdopodobnie okazała się nieskuteczna.
W związku z rozlanymi przerzutami do kości musiały one zostać naświetlone paliatywnie, co oznacza, iż są martwe, a więc podatne na złamania i urazy. Dlatego co miesiąc do końca życia musi brać lek w postaci zastrzyku, który ma utrzymać kości w takiej formie, aby można było funkcjonować. Mówiąc prostym językiem, aby się nie rozsypały. Niestety, w Polsce lek ten nie jest refundowany, dlatego zwracamy się o pomoc.
Pieniądze na lek zbiera warszawska Fundacja Sedeka „Zdążyć z Pomocą” (ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa). Można je przekazać jako odpis 1% (KRS 0000338389, cel szczegółowy 11392 – Grupa OPP – Sawczyszyn Anna) lub jako darowiznę na konto 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (tytuł przelewu: 11392 – Grupa OPP – Sawczyszyn Anna), którą też można odliczyć od podatku.
Podaję również prywatny numer konta córki: Anna Sawczyszyn BGŻ PNB Paribas 51 2030 0045 1130 0000 1101 1470.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.

Aleksander Sawczyszyn
Turzańsk 63, 38-542 Rzepedź
tel. 500 071 205