2018 I 31 Restauracja żelaznej cerkwi

Odrestaurowanie zabytku, położonego w dzielnicy Fanar, nad zatoką Złoty Róg, sfinansowane przez oba rządy, kosztowało 16 mln dolarów.
Patriarcha Bartłomiej wspomniał o historycznych związkach między dwiema Cerkwiami, podkreślając że w stambulskiej dzielnicy Fanar znajdowała się zarówno rezydencja patriarchatu konstantynopolitańskiego, jak i bułgarska parafia.
Patriarcha bułgarski podziękował tym, którzy sfinansowali i odbudowali cerkiew.
W poświęceniu wziął udział prezydent Bułgarii Bojko Borisow, na uroczystości, które odbyły się już na cerkiewnym pogoście, przybył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.
Bułgarska cerkiew św. Stefana, nazywana żelazną (swoją nazwę zawdzięcza żelaznemu szkieletowi, na którym została zbudowana), odegrała ogromną rolę w bułgarskiej narodowej i cerkiewnej historii. Świątynia stanęła na posesji, przekazanej bułgarskiej wspólnocie w połowie XIX wieku. W 1849 roku na tym miejscu wyświęcono pierwszą drewnianą cerkiew, która stała się jednym z ośrodków bułgarskiego narodowego odrodzenia. To tutaj w 1870 roku został odczytany firman sułtana Abdul -Aziza, w którym Bułgarzy zostali uznani za naród z prawem do cerkiewnej autonomii. Tutaj też, w 1872 roku, podczas Liturgii w dniu pamięci świętych Cyryla i Metodego, pierwszy egzarcha bułgarski Anfim ogłosił autokefalię bułgarskiej Cerkwi, początkowo nieuznanej przez patriarchat konstantynopolitański.
Budowa żelaznej cerkwi została rozpoczęta w 1892 roku przez egzarchę bułgarskiego Józefa I. Jej architektem jest Ormianin Owsep Aznawurian. Pięćset ton żelaznych konstrukcji przygotowano w Wiedniu w latach 1893-1895. Budowa cerkwi dobiegła końca latem 1896 roku. Sześć dzwonów na czterdziestometrową dzwonnicę, z których dwa zachowały się do dziś, odlano w Rosji w fabryce Ołowianiszikowa w Jarosławiu. Ikonostas świątyni został także przygotowany w Rosji, w firmie Achapkina w Moskwie. Ikony do ikonostasu napisał rosyjski ikonopisarz Lebiediew.
Wyświęcenie cerkwi św. Stefana odbyło się w 1898 roku. Świątynia została zamknięta po dojściu do władzy w Turcji Kemala Ataturka. Po wielu latach przerwy pierwsze nabożeństwo zostało odprawione 27 grudnia 2010 roku, w dzień pamięci patrona świątyni. Latem 2012 roku cerkiew została zwrócona bułgarskiej wspólnocie.