Numer 10(364)    Październik 2015Numer 10(364)    Październik 2015
fot.Anna Rydzanicz
2018 IX 14 O Ostrobramskiej Ikonie Matki Bożej

W Muzeum Ikon w Supraślu (ul. Klasztorna 1) trwa czasowa wystawa „Panno Święta, (…) co w Ostrej świecisz bramie”, poświęcona wileńskiej Ostrobramskiej Ikonie Matki Bożej, jednej z nielicznych, gdzie jest Ona ukazana bez Dzieciątka.
Ikona, czczona zarówno przez rzymskich katolików, jak i przez prawosławnych, kryje w sobie wciąż – w sensie pochodzenia i historii – wiele zagadek. Wśród prawosławnych długo utrzymywało się na przykład przekonanie, że w XIV wieku przywiózł ją z Chersonezu wielki książę litewski Olgierd, na początku XVI znalazła stałe miejsce w bramie murów miejskich, a potem, nie wiadomo dlaczego, opiekę nad nią przejęli karmelici. Metropolita Józef Siemaszko czynił nawet starania o jej zwrot Cerkwi.
Współcześnie wiadomo, że wzorem ikony była rycina zmarłego w 1603 roku flamandzkiego artysty Martina de Vosa, a powstała najprawdopodobniej w Wilnie.
Zagadek kryje w sobie Ostrobramska Ikona więcej, nie tylko w znaczeniu artystycznym. Będzie o nich mówiła w niedzielę 16 września, podczas tak zwanego zwiedzania kuratorskiego, kurator wystawy, Ewa Zalewska. Początek zwiedzania o godz. 16, wstęp wolny.
Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, organizatorzy proszą o wcześniejszą rezerwację telefoniczną: 509 336 829.
Wystawa czynna będzie do 16 października.
O pochodzeniu, losach i otaczającym Ostrobramską Ikonę kulcie szerzej opowiemy w październikowym numerze „Przeglądu Prawosławnego”.