2019 IV 06 Arcybiskup Jakub Honorowym Obywatelem Miasta Białegostoku

Zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku został nadany arcybiskupowi białostockiemu i gdańskiemu Jakubowi 30 marca. Uroczystość, na którą zaprosił prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski i przewodniczący rady miasta Białystok Łukasz Prokorym, odbyła się w wypełnionej po brzegi Sali Wielkiej pałacu Branickich.


Dotychczas taki tytuł otrzymało piętnaście osób, władyka Jakub jest szesnastą i pierwszą prawosławną uhonorowaną tak prestiżowym tytułem. Jego poprzednicy to m.in. papież Jan Paweł II, marszałek Józef Piłsudski, prezydent rządu na wygnaniu Ryszard Kaczorowski, pierwszy przywódca „Solidarności” Lech Wałęsa, dyrygent Jerzy Maksymiuk, rzeźbiarz Alfons Karny, hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli Kościoła prawosławnego i rzymskokatolickiego. Przybył biskup supraski Andrzej. Arcybiskupa metropolitę białostockiego Tadeusza Wojdę reprezentował ks. Jarosław Grzegorczyk. Przybyli posłowie na Sejm – Mieczysław Baszko, Krzysztof Truskolaski, Dariusz Piontkowski, Jacek Żalek, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk, konsul generalna Białorusi w Białymstoku Ałła Fiedorowa, konsul Rzeczypospolitej w Grodnie Jarosław Książek, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele służb mundurowych.

Największą grupę stanowili duchowni diecezji białostocko-gdańskiej.

Przybyli radni miasta Białystok, wszak miała miejsce w pałacu dziewiąta sesja rady miasta, podczas której radni głosowali za przyjęciem wniosku prezydenta Tadeusza Truskolaskiego o nadanie honorowego tytułu prawosławnemu arcybiskupowi.

Przed głosowaniem prezydent Białegostoku wygłosił laudację. O kandydacie do tytułu mówił: – Jego Ekscelencja jest człowiekiem dialogu, opierającym się na wartościach Ewangelii. W każdym człowieku usiłuje znaleźć dobro. Każde ze spotkań z arcybiskupem zostawiało we mnie głęboki ślad jako rozmowa z człowiekiem otwartym na dialog i niezwykle gościnnym. Dlatego z całym przekonaniem rekomenduję Wysokiej Radzie, aby dziś Jego Ekscelencja Jakub otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku, ponieważ na niego ze wszech miar zasługuje.