2019 VI 03 Patriarcha Bartłomiej w Polsce

W Polsce, w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zagłady pomordowanych przez nazistowskich Niemców w czasie drugiej wojny światowej, przebywał Jego Świątobliwość Arcybiskup Konstantynopola Nowego Rzymu i Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej.
2 maja uczestniczył w Oświęcimiu w „Marszu Żywych”, 3 maja odwiedził Warszawę. Towarzyszyli mu metropolita Francji Emanuel oraz archimandryta Agatangel.
Po doksologii w kaplicy akademickiej św.św. Cyryla i Metodego metropolita Sawa przywitał dostojnego gościa, wyrażając wdzięczność Bogu za możliwość spotkania w tygodniu paschalnym oraz ufając, iż pobyt w Polsce okaże się owocny. Patriarcha podkreślił bardzo dobre, przyjacielskie relacje łączące obydwu hierarchów, życząc metropolicie dobrego zdrowia.
Po obiedzie patriarcha Bartłomiej z metropolitą Sawą odwiedzili budowę cerkwi Hagia Sophia.
za: orthodox.pl