2019 VI 05 Zakończenie roku w Prawosławnym Studium Psalmistów

31 maja w Prawosławnym Studium Psalmistów w Hajnówce zakończono rok akademicki. Egzamin końcowy przed komisją pod przewodnictwem o. mitrata Michała Niegierewicza złożyło siedmiu studentów, uzyskując kwalifikacje psalmisty – dyrygenta.

Dyrektor studium, o. mitrat Michał Niegierewicz, podkreślił, iż śpiew cerkiewny to żarliwa modlitwa wyrażona w słowie i muzyce. Zwrócił także uwagę na to, że wiedza i umiejętności zdobyte w studium stanowią fundament dla doskonalenia profesji dyrygenta chóru cerkiewmego.

Prawosławne Studium Psalmistów zostało powołane w 1996 roku. Nauka w nim trwa dwa lata. Do przedmiotów wykładanych należą teoria muzyki, warsztaty muzyczne, historia Kościoła, ustaw cerkiewny, solfeż i harmonizacja, liturgika, wstęp do Starego Testamentu, śpiew tonalny oraz język cerkiewnosłowiański.Dawid Jakubowski

fot. Ewa Matwiejuk