2019 VI 10 Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

30 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala 44 edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Jednym z trzynastu tegorocznych laureatów został Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, który jest organizacją młodzieży łemkowskiej z terenu Legnicy i okolic, założoną w 1991 roku. Jej głównym celem jest m.in. ratowanie i propagowanie kultury łemkowskiej, podejmowanie działań mających na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń narodowościowych, instytucjonalizacja życia kulturalnego i naukowego Łemków na Dolnym Śląsku. Patronem nagrody, przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, jest Oskar Kolberg (1814-1890), etnograf, folklorysta, kompozytor. Nagroda została ustanowiona w 1974 roku i od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. Honoruje się nią artystów, kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę.