Numer 6(288)    czerwiec 2009Numer 6(288)    czerwiec 2009
fot.Paweł Żeleźniakowicz
2019 VI 24 VIDOVDAN 2019