Numer 9(399)    Wrzesień 2018Numer 9(399)    Wrzesień 2018
fot.
2019 VI 24 Wernisaż wystawy w Muzeum Ikon w Supraślu

29 czerwca o godz. 16.00 w Muzeum Ikon w Supraślu odbędzie się wernisaż wystawy "Czas życia - czas śmierci". Zostaną pokazane ikony wykonane podczas Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisców w Nowicy w 2018 roku.