Numer 2(308)    luty 2011Numer 2(308)    luty 2011
fot.Anna Radziukiewicz
2019 VII 30 Wystawa. Rytmy – sacrum i przyroda

Otwarcie wystawy zdjęć Anny Radziukiewicz odbędzie się 25 sierpnia na parkanie katedralnej cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku po zakończeniu Liturgii, rozpoczynającej się o godz. 10.00. Architektura, głównie cerkwi, fotografowanych w różnych krajach, i przyroda, układa się tu w pewne rytmy. Fotografie pokazują po prostu piękno. Organizator wystawy, Fundacja Ostrogskiego, dziękuje arcybiskupowi białostockiemu i gdańskiemu Jakubowi i proboszczowi parafii o. Janowi Fiedorczukowi za możliwość prezentacji zdjęć w tak dostojnym miejscu.

Fundacja Ostrogskiego